HELSENORGE

Kvinnehelsebloggen

I Kvinnehelsebloggen veksler fagpersoner knyttet til Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning på å skrive innlegg, på bloggen til forskning.no. Senteret jobber med kunnskapsformidling, kompetansebygging og forskning om kvinners helse i et livsløpsperspektiv.
Fant du det du lette etter?