Søk i legemiddelmangel

Søk i legemiddelmangel

 

 

17 Uke 40 Diamox depot (acetazolamid) tabletter mangel
17 Uke 40 Ibux (ibuprofen), mikstur mangel
17 Uke 40 Pegintron (peginterferon alfa-2b) penner injeksjonsvæske avregistrert
17 Uke 40 Retacrit (rekombinant humant erytropoietin), flere styrker, injeksjon Avregistrert
17 Uke 42 Indo-Paed (indometacin), mikstur mangel
17 Uke 42 Methylthionin (metyltionin) injeksjon mangel
17 Uke 43 Streptokinase (streptokinase) infusjonssubstans mangel
17 Uke 46 Spektramox (amoksicillin og enzymhemmer) mikstur mangel
17 Uke 47 Plasmodex (Dextran + salter) infusjonsvæske mangel
17 Uke 47 Prioderm (malathion) liniment avregistreres
17 Uke 50 Moduretic mite (Hydroklortiazid-amilorid) tabletter avregistreres
18 Uke 01 Ful-Glo (Fluorescein) Øyestriper mangel
18 Uke 02 Dobutamin (Dobutamin) infusjonsvæske (2 mg pr ml) avregistrert
18 Uke 03 Zoloft (Sertralin) mikstur avregistrert
18 Uke 06 Tetavax (tetanus toksoid) vaksine mangel
18 Uke 09 Desferal (Deferoksaminmesialt) 2 g inf - inj subst avregistrert
18 Uke 09 Pentrexyl (Ampiccilin) inj avregistreres viktig
18 Uke 10 Flurablastin (Fluorouracil) injeksjonsvæske avregistrert
18 uke 11 Abboticin (erytromycin) tabletter mangel
18 uke 15 Nesacain-MPF (Nesacain) injeksjon mangel
18 Uke 17 Nimotop (Nimodipin) injeksjonsvæske 250 ml avregistrert
18 Uke 19 Xylocain uten konservering (lidokain) injeksjon mangel
18 Uke 28 Valsartan og Valsartan HCT (valsartan og hydroklortiazid) tabletter mangel
18 Uke 35 Selexid (mecillinam) injeksjon mangel
18 Uke 36 Misodel (misoprostol) vaginalinnlegg avregistrert
18 Uke 36 Vaselin vitt salve mangel
18 Uke 36 Furadantin (nitrofurantoin) tabletter mangel
18 Uke 36 Ventoline (salbutamol) mikstur mangel
18 Uke 36 Syntocinon (oksytocin) nesespray mangel
18 Uke 37 Havrix (Hepatitt A-virus, inaktivert) injeksjon mangel
18 Uke 37 Marzine (Syklizin) tabletter mangel
18 Uke 38 Daivobet (kalsipotriol, betametason) salve og krem mangel
18 Uke 38 Adalat oros (nifedipin) 20 mg depottabletter mangel
18 Uke 38 Adalat oros (nifedipin) 30 mg depottabletter mangel
18 Uke 39 Kaliumklorid Orifarm (kaliumklorid) depottabl mangel
18 Uke 39 Nycoplus Magnesium 120 mg (magnesium) tabletter mangel
18 Uke 39 Alutard SQ og Aquagen SQ (allergenekstrakter) injeksjon mangel
18 uke 37 Adalat (nifedipin) tabletter 10 mg avregistrert viktig
18 Uke 41 Calcium-Sandoz (Kalsiumtilskudd) brusetabletter mangel
18 Uke 41 Ventoline (salbutamol) inhalasjonsvæske 0,5 og 1 og 2 mg mangel
18 Uke 41 Marcain adrenalin (bupivakain adrenalin) injeksjonsvæske (2,5 mg, 5 mcg) mangel
18 Uke 41 Colrefuz (kolkisin) tabletter mangel
18 Uke 41 Sinemet 25mg - 100mg tablett (levodopa og karbidopa) mangel
18 Uke 41 Ozurdex intraviteralt implantat (deksametason) mangel
18 Uke 38 Nycoplus Neo-fer (Jern(II)fumarat) mikstur avregistrert
18 Uke 37 Neostigmin NAF (neostigmin) inj 0,5 mg ml mangel
18 Uke 42 Nevanac 3 mg (nepafenak) øyedråper mangel
18 Uke 42 Mixobar colon (Bariumsulfat) mikstur avregistrert

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.