Søk i legemiddelmangel

Søk i legemiddelmangel

 

 

18 Uke 36 Misodel (misoprostol) vaginalinnlegg avregistrert
18 Uke 39 Alutard SQ og Aquagen SQ (allergenekstrakter) injeksjon mangel
18 Uke 46 Diclocil (dikloksacillin) inj avregistrert
18 Uke 37 Neostigmin NAF (neostigmin) inj 0,5 mg ml mangel
18 Uke 47 Monokaliumfosfat 1 mmol (monokaliumfosfat) inj væske avregistrert
19 Uke 01 Fucidin (natriumfusidat) kompresser avregistrert
19 Uke 02 Krystallfiolett (metylrosalininium) liniment mangel
19 Uke 04 Humant immunglobulin injeksjon mangel
19 Uke 10 Isosorbidmononitrat (isosorbidmononitrat) tabletter avregistrert
19 Uke 12 Etalpha (alfakalsidol) injeksjonsvæske avregistrert
19 Uke 14 Furadantin (nitrofurantoin) tabletter mangel
19 Uke 14 Nuelin (teofyllin) tabletter 350 mg avregistrert
19 Uke 04 Metoprolol Mylan (metoprolol) tabletter avregistrert
18 Uke 46 Plasmodex (Dextran + salter) infusjonsvæske avregistrert
19 Uke 17 Nycoplus B-total (b-vitaminer) tabletter avregistrert
19 Uke 19 Etalpha (alfakalsidol) dråper avregistrert
19 Uke 21 Vumon (tenoposid) injeksjon avregistrert
19 Uke 17 Adalat oros (nifedipin) 30 mg depottabletter mangel
19 Uke 17 Adalat oros (nifedipin) 20 mg depottabletter mangel
19 Uke 23 Asasantin retard (dipyridamol, acetylsalicylsyre) depotkapsel avregistreres
19 Uke 23 Persantin retard (dipyridamol) depotkapsel avregistrert
19 Uke 26 Corvert (ibutilid) infusjon avregistrert
19 Uke 27 Cefalotin inj (cefalotin) mangel
19 uke 28 Triesence (triamcinolonacetonid) injeksjon mangel
19 uke 28 Cefazolin (cefazolin) injeksjon mangel
19 uke 30 Promiten (dekstran) injeksjon avregistrert
19 Uke 30 Pip Taz Fresenius (piperacillin og tazobaktam) inj mangel
19 Uke 30 Solu-pred (prednisolon) brusetabletter mangel
19 Uke 30 Megace (megestrol) tabletter mangel
19 Uke 31 Metformin (metformin) tabletter mangel
19 Uke 31 Rescueflow (dekstran) infusjonsvæske mangel
19 Uke 31 Fibclot (fibrinogen) pulver til inj mangel
19 Uke 32 Nozinan (levomepromazin) tabletter 5 og 25 mg avregistrert
19 Uke 34 Ful-Glo (Fluorescein) Øyestriper mangel
19 Uke 35 Marzine (Syklizin) tabletter mangel
19 Uke 35 Sulfadiazin-Heyl (Sulfadiazin) tabletter avregistrert
19 Uke 36 Pabrinex IV (B- og C-vitaminer) injeksjon mangel
19 uke 38 Fluoxetin Mylan (fluoksetin) kapsler mangel
19 Uke 38 Anatera (fluorescein) injeksjon mangel
19 UKE 38 Natriumhydrogenkarbonat 167 mmol L (natriumhydrogenkarbonat) avregistrert
19 Uke 38 Paracet (paracetamol) mikstur mangel
19 uke 38 Radiofarmaka mangel
19 uke 38 Ferinject (jern (III)) injeksjon 2 ml avregistret
19 Uke 39 Gabapentin (gabapentin) mikstur mangel
19 Uke 41 Fenemal (fenobarbital) tabletter mangel
19 Uke 41 Secrelux (sekretin) injeksjon mangel
19 Uke 41 Orfiril (valproinsyre) mikstur mangel
19 Uke 41 Calcium-Sandoz (Kalsiumtilskudd) brusetabletter mangel
19 Uke 41 Ranitidin (ranitidin) tabletter mangel

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.