ADHD Forskningsnettverk – utlysning av prosjektmidler for 2019

NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier har ansvar for å drive Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD. Siden starten i 2007 har forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på ADHD.

Bilde av gutt
For 2019 kan det søkes om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 350.000. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

​Forskningsnettverket skal utvikle og kvalitetssikre vitenskapelig og klinisk tverrfaglig kunnskap og kompetanse på ADHD som skal være tilgjengelig gjennom undervisning, forskningsformidling, fagutvikling og informasjonsvirksomhet. Styrking av forskningsinnsatsen på ADHD er en av hjørnesteinene i virksomheten.

For 2019 kan det søkes om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 350.000. Prosjektet må kunne defineres inn under formålet til ADHD forskningsnettverket som er å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer behandling og oppfølging av personer med ADHD (St.prp. nr 1 i 2006/7).

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

  • Kort sammendrag av prosjektbeskrivelse
  • Faglig kompetanse i styringen av prosjektet
  • Målsetting og forventede resultater
  • Gjennomførbarhet og tidsplan
  • Budsjett og finansieringsplan
  • Prosjektbeskrivelse
  • CV


Søknad om støtte med relevante vedlegg sendes post.nevsom@ous-hf.no. Bruk søknadsskjemaet du laster ned her. 

Søknadsfrist: 31.03.2019

Tildeling av midler kunngjøres i uke 20 (13.05.-16.05.19)

Kontaktpersoner

Michael B. Lensing, miclen@ous-hf.no /tlf 2301 6067
Egil Midtlyng, uxmieg@ous-hf.no /tlf 2301 6035


Les mer om ADHD Forskningsnettverk

Til NevSoms forsideFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.