ADHD Forskningsnettverkets utlysning av prosjektmidler for 2020 – utvidet søknadsfrist

Søndag 26. april er siste frist for å søke forskningsmidler fra ADHD forskningsnettverk. Kunngjøring av hvem som har fått innvilget støtte kommer i midten av juni.

Det kan søkes støtte på inntil 350 000 for enkeltprosjekter fra forskningsnettverket. Illutstrasjonsfoto: Shutterstock.

Forskningsnettverket skal utvikle og kvalitetssikre vitenskapelig og klinisk tverrfaglig kunnskap og kompetanse på ADHD som skal være tilgjengelig gjennom undervisning, forskningsformidling, fagutvikling og informasjonsvirksomhet. Styrking av forskningsinnsatsen på ADHD er en av hjørnesteinene i virksomheten. 

For 2020 kan det søkes om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 350.000. Prosjektet må kunne defineres inn under formålet til ADHD forskningsnettverket som er å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer behandling og oppfølging av personer med AD/HD (St.prp. nr 1 i 2006/7).

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger: 

  • Kort sammendrag av prosjektbeskrivelse
  • Faglig kompetanse i styringen av prosjektet
  • Målsetting og forventede resultater
  • Gjennomførbarhet og tidsplan
  • Budsjett og finansieringsplan 
  • Prosjektbeskrivelse
  • CV

Søknadsskjema:

Søknad om støtte med relevante vedlegg sendes via UiO nettskjema.  

Søknadsfrist: 26.04.2020 


Kontaktpersoner:

Michael B. Lensing, miclen@ous-hf.no /tlf 477 12 489

Egil Midtlyng, uxmieg@ous-hf.no /tlf 907 70 276

Kunngjøring:

Tildeling av midler kunngjøres i uke 25 (15.06.-19.06.20). 

Om forskningsnettverket

Siden Nasjonalt forskningsnettverket for ADHD ble startet opp i 2007 har Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) på vegne av forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på ADHD. Etter at det ble besluttet å fase ut ADHD fra NevSoms nasjonale kompetanseansvar til de regionale kompetansetjenestene f.o.m. 01.08.19, har NevSom fått delegert ansvaret for videre drift av forskningsnettverket.

Les mer om ADHD Forskningsnettverk

Til NevSoms forside

Meld deg på NevSoms nyhetsbrev her

Fant du det du lette etter?