HELSENORGE

ADHD Forskningsnettverkets utlysning av prosjektmidler for 2022

NevSom drifter Nasjonalt forskningsnettverk for ADHD, som årlig lyser ut prosjektmidler for forskning, kunnskapsutvikling og kompetanseheving for ADHD. I år kan man søke om prosjektmidler for inntil 400 000 kroner. Søknadsfristen er 27. mars 2022.

foto av gutt med forstørrelsesglass
ADHD Forskningsnettverk lyser ut forskningsmidler. Søknadsfristen er 27. mars. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

​Forskningsnettverket skal utvikle og kvalitetssikre vitenskapelig og klinisk tverrfaglig kunnskap og kompetanse på ADHD som skal være tilgjengelig gjennom undervisning, forskningsformidling, fagutvikling og informasjonsvirksomhet. Styrking av forskningsinnsatsen på ADHD er en av hjørnesteinene i forskningsnettverkets virksomhet.

Siden Nasjonalt forskningsnettverk for ADHD ble startet opp i 2007 har Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) på vegne av forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på ADHD. Etter at ADHD ble faset ut fra NevSoms nasjonale kompetanseansvar til de regionale kompetansetjenestene høsten 2019, har NevSom fått delegert ansvaret for videre drift av forskningsnettverket.

For 2022 kan det søkes om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 400.000. Prosjektet må kunne defineres inn under formålet til ADHD forskningsnettverk, som er å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer behandling og oppfølging av personer med AD/HD (St.prp. nr 1 i 2006/7). Brukermedvirkning vektlegges.

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

• Prosjektbeskrivelse på mellom 5-10 sider
• Kort sammendrag av prosjektbeskrivelse
• Faglig kompetanse i styringen av prosjektet
• Målsetting og forventede resultater
• Brukermedvirkning
• Gjennomførbarhet og tidsplan
• Budsjett og finansieringsplan
• CV

Søknadsskjema

Søknad om støtte med relevante vedlegg sendes via UiO nettskjema her.
 

Søknadsfrist: 27.03.2022

Kontaktpersoner

Michael B. Lensing, miclen@ous-hf.no / tlf 2301 6067
Egil Midtlyng, uxmieg@ous-hf.no / tlf 2301 6035

Tildeling av midler kunngjøres i uke 19 (09.05.-13.05.22).

 

Mer om ADHD Forskningsnettverk

Til NevSoms forside


 

Fant du det du lette etter?