ADHD hos voksne

63 ADHD-eksperter fra mange land har oppdatert et europeisk konsensusdokument for utredning, diagnostisering og behandling av ADHD hos voksne.

Fra nettverkets nettside
Bilde fra nettverkets nettside; www.eunetworkadultadhd.com.

​Under ledelse av den nederlandske psykiateren og ADHD-forskeren Sandra Kooij har det europeiske fagnettverket for ADHD hos voksne, i samarbeid med seksjonen for nevroutviklingsforstyrrelser ved European Psychiatric Association (EPA), oppdatert fagnettverkets konsensusdokument om voksne med ADHD fra 2010.

Det er i alt 63 eksperter som har medvirket til denne oppdaterte versjonen. I dokumentet besvares tre sentrale spørsmål:

1. Hva er det kliniske bildet av ADHD hos voksne?
2. Hvordan bør ADHD hos voksne diagnostiseres? 
3. Hvordan bør en effektiv behandling av ADHD hos voksne se ut?

Dokumentet er basert på nyeste forskning og klinisk kompetanse om ADHD hos voksne, og ble publisert i Journal of European Pschiatry på nett i november 2018.

Forfatterne adresserer at det fremdeles er behov for mer forskning, blant annet når det gjelder kjønnsforskjeller og det å bli eldre med ADHD. Blant forfatterne er NevSom representert ved seniorrådgiver Michael B. Lensing. Lensing avla i 2014 sin doktorgrad med en avhandling om voksne med ADHD.   

 
Referanse: European Psychiatry 56 (2019) 14-34. Published online ahead 20.11.2018. Artikkelen kan lastes ned her.

Nettsiden til European Network Adult ADHD

Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?