En konferanse for ansatte i NAV og andre som jobber med sysselsetting

Arbeidsinkludering for personer med Asperger syndrom, ADHD og Tourettes syndrom

I november 2019 arrangerte NAV og NevSom en konferanse om arbeidsinkludering på Gardermoen. Her var tema arbeidsinkludering for personer med Asperger syndrom, ADHD og Tourettes syndrom.

Nå kan du laste ned presentasjonene som ble gitt på konferansen om arbeidsinkludering.

Konferansen satte sluttstrek for et samarbeid mellom  NAV og NevSom, som blant annet har resultert i veiledningshefter for arbeidsgivere og arbeidstakeres støttespillere om tilrettelegging på arbeidsplassen for personer med ADHD, Tourettes syndrom og Asperger syndrom. Det var cirka 200 deltakere på konferansen, hvorav de fleste var ansatte i NAV.

Programmet for konferansen var foredrag om blant annet eksekutive funksjoner og gode grep for arbeidsinkludering. Det var også flere læringsverksteder, eller små workshops, der temaene var blant annet
Kognitive hjelpemidler - utfordringer med å ta i bruk teknologien, Digitale talent, Mentor på arbeidsplassen og Tilrettelegging i høyere utdanning.

 

Veiledningshefter om tilrettelegging

Samarbeidet mellom NevSom og NAV har resutlert i tre veiledninghefter om tilrettelegging på arbeidsplassen for personer med ADHD, Tourettes sydnrom og Asperger syndrom.

Heftene er hovedsakelig skrevet for veiledere på NAV-kontoret, men kan også være nyttig for tilretteleggere, jobbspesialister, arbeidsgivere og andre som møter arbeidssøkere med utfordringer i arbeidslivet. 

Veiledningsheftet Arbeidssøkere med ADHD

Veiledningshefte Arbeidssøkere med Asperger syndromVeiledningsheftet Arbeidssøkere med Tourettes syndrom

 Det er nesten umulig å vite hva man vil, når man står utenfor arbeidslivet og aldri har vært i arbeidslivet.  Det er som å svare på hvilken mat man liker best av alt det man aldri har smakt på.

 Mann, 37 år. Fra heftet Arbeidssøkere med Asperger syndrom
 


Ved behov for mer informasjon kan du ta kontakt med seniorrådgiver Michael B. Lensing på NevSom


 Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?