HELSENORGE

Arvid Nikolai Kildahl vant Oslofinalen i Forsker Grand Prix 2020

Kildahl har mer enn ti års erfaring som psykolog, og har jobbet de fleste av disse med autisme/utviklingshemming og psykisk helse. Nå er han snart ferdig med sin doktorgrad om traumer hos personer med autisme og utviklingshemming. Tirsdag 22. september vant han Oslofinalen i Forsker Grand Prix 2020.

Foto av Arvid og de andre deltakerne
22. september vant Arvid Nikolai Kildahl ( i midten) ved NevSom delfinalen i Forsker Grand Prix! Til høyre ser vi rektor ved UiO, Svein Stølen, som utnevnte vinnerne.  Foto: Sissel Berge Helverschou, NevSom.

Marit Skram, OUS

​Forskningsdagene blir arrangert hver høst av Forskningsrådet. I år er tema "Hjernen", og ansatte fra NevSom deltar på flere arenaer i arrangementene, som varer fra 16. - 27. september.

Siden 2011 har Forsker Grand Prix blitt arrangert i forbindelse med Forskningsdagene. Her får deltakerne i første runde fire minutter på seg til å fortelle om sitt forskningsprosjekt. Deretter stemmer publikum og dommere frem de som går videre til finalen, hvor tre av deltakerne holder en ny presentasjon på fire minutter hver.

Kildahl fikk maks poeng av dommerne for begge sine innlegg, som var både faglig sterke og personlige.

- Dette forskningsprosjektet ble til fordi vi i klinikken opplevde at det var et stort kunnskapshull når det gjaldt traumer i denne gruppa. Vi fant liksom ikke ut av det. Det var fortvilende når vi så at pasientene vi møtte hadde det vondt, og vi ikke skjønte hvordan vi skulle finne ut hva som gjorde at de hadde det så vanskelig. Det er klart man får et sterkt personlig engasjement for det man forsker på, når man selv jevnlig møter pasienter som har det vondt og som man synes man strever med å hjelpe, sier Kildahl etter delfinalen.

Foto av Arvid på scenen

Kildahls doktorgrad handler om traumer hos personer med utviklingshemming og autisme. Foto: Sissel Berge Helverschou.


Personer med autisme og utviklingshemning har ofte vansker med å forstå verden rundt seg og hva som skjer med dem. Personer i denne gruppen er oftere enn andre utsatt for negative hendelser som kan være traumatiske, men fordi mange har utfordringer knyttet til språklig kommunikasjon, kan de ha vansker med å fortelle hvordan de har det og hva de har opplevd, skriver Kildahl om sitt forskningsprosjekt. Les mer om hans innlegg her.

Katrine Rolid, også fra Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo universitetssykehus, gikk også videre til finalen som går av stabelen lørdag 26. oktober 2020 i Trondheim.

Se finalen fra Trondheim

Finalen kan du se i opptak her, på Youtube.

Arvid Nikolai Kildahl er ansatt ved OUS på Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme og NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier.

Til NevSoms nettside

Fant du det du lette etter?