Autisme- og Tourettesutvalget

- nå med egen hjemmeside

Autisme- og Tourettesutvalget ble oppnevnt sommeren 2018. Nå er utvalgets nettside på plass. Her man blant annet kan lese om mandatet, utvalgets møter og tema, samt hvordan man kan komme med innspill.

Illustrasjon fra Autisme- og Tourettesutvalgets nettside
Fra Autisme- og Tourettesutvalgets nettside.

​Oppgaven for utvalget er å gjennomgå og vurdere dagens situasjon for personer med autismeforstyrrelser og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom. Utvalget skal se nærmere på tjenestetilbudet, kartlegge behov og bidra til mer kunnskap om diagnosene, herunder pårørendes situasjon. Utvalget skal foreslå hvordan man kan forbedre tjenestetilbudet i et livsløpsperspektiv. Dette gjøres i form av en NOU (norsk offentlig utredning) som skal leveres innen utgangen av 2019.

Autisme- og Tourettesutvalgets nettside

Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.