Frist for å levere innspill: 1. juni.

Autisme- og Touretteutvalget

Autisme- og Touretteutvalget skal se på dagens situasjon for personer med autisme, og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom. Frist for å levere innspill til utvalget er 1. juni.  Utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU (Norsk offentlig utredning) innen 31. desember 2019.

Fra Autisme- og Touretteutvalgets nettside.

​Autisme- og Touretteutvalget skal gjennomgå og vurdere dagens situasjon for personer med en autismeforstyrrelse og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom. Utvalget skal se nærmere på tjenestetilbudet, kartlegge behov og bidra til mer kunnskap om diagnosene, herunder pårørendes situasjon. Utvalget skal foreslå hvordan man kan forbedre tjenestetilbudet i et livsløpsperspektiv. Forslaget leveres som en NOU (Norsk offentlig utredning) i desember.

Innspill fra fagpersoner, brukere og pårørende

Underveis i arbeidet er det ønskelig med innspill fra organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner.

Fristen for å gi innspill er utvidet fra 31. mars til 1. juni. Innspillene sendes inn via utvalgets nettsider.

Se nettsiden for Autisme- og Touretteutvalget her

Om Autisme / autismespekterdiagnoser

En gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som karakteriseres av kommunikative og sosiale  vansker, samt repetetiv adferd og særinteresser. En rekke ulike tilstander er assosiert med autisme. Forekomst: 0,6 – 1 %. Les mer om autisme her

Om Tourettes syndrom (TS)

Tourettes syndrom er en nevrobiologisk tilstand som kjennetegnes av tilbakevendende tics. Et tic er en ufrivillig, plutselig, rask, gjentagende, ikke-rytmisk stereotyp bevegelse eller lyd. Det er vanligst å debutere med tics i 5-7 års alder. Les mer om Tourettes syndrom her

Til NevSoms forside

Meld deg på NevSoms nyhetsbrev her

Fant du det du lette etter?