HELSENORGE
Nasjonal autismekonferanse

Den 7. Tønsbergkonferansen: 8. - 10. juni 2022

Vi har igjen gleden av å invitere til Nasjonal Autismekonferanse i Tønsberg. Målsettingen har vært å etablere et fast møtested for fagpersoner, forskere og andre interesserte som kan inspirere til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med diagnoser innen autismespekteret. Vi vil dekke problemstillinger fra hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret.

Nasjonal autismekonferanse arrangeres i i Tønsberg, 8.- 10.juni 2022. Foto: Marit Skram

Etter at konferansen dessverre måtte avlyses i 2020, er vi glade for å kunne fortsette å arrangere Tønsbergkonferansen hvert andre år.

Tid og sted: Konferansen holdes på Oseberg Quality Hotell i Tønsberg, 8.- 10.juni 2022.

Arrangørene har et spesielt ansvar for forskning, fagutvikling og kompetansespredning, og konferansen er et ledd i denne satsingen.

Påmelding og program:

Les hele programmet og meld deg på via Deltaker.no. Påmeldingsfristen er 1. april 2022.


Internasjonale foredragsholdere


Dr. Annelou L C de Vries: Kjønnsinkongruens hos personer med autismespekterforstyrrelser, forskningsstatus og kliniske erfaringer.

Annelou L C de Vries, er Barne- og ungdomspsykiater, PhD ved Department of Child and Adolescent Psychiatry (CAPVUMCA),  og leder Pediatric Psychology and Center of Expertise on Gender Dysphoria, Amsterdam University Medical Center. Hun arbeider klinisk med direkte konsultasjoner overfor barn og unge med mentale helseproblemer, og en sentral del av hennes oppgaver er knyttet til transkjønnsproblematikk hos ungdommer. Hun er også engasjert i forskning og har publisert en rekke artikler og veileder flere studier om mental helse og behandlingsevaluering. Hun sitter i styret for organisasjonen European Professional Association of Transgender Health (EPATH) og er medlem av the World Professional Assocation of Trangender Health (WPATH) committee on children and adolescents.

Peter Vermeulen: Autism and happiness: from neurodiversity to neuroharmony

Vermeulen, Peter,  MSc og PhD i psykologi og pedagogikk. Han har jobbet med mennesker med autisme og deres familier i mer enn 30 år, og er en internasjonalt anerkjent foreleser. Han har flere ganger tidligere vært i Norge og inspirert tilhørerne. Han har skrevet mer enn 15 bøker, og flere av disse er oversatt til norsk. Mer informasjon om foredraget hans finnes her.


Professor Kylie Gray: ASD og mental helse

Professor Kylie Gray, PhD, the University of Warwick (UK). Hennes arbeid har bidratt med unike bidrag til kunnskapen om klinisk kartlegging, behandlingsstrategier, og støtte til barn med autisme og andre utviklingsforstyrrelser og deres familier. Hun har erfaring med utviklingen av og evaluering av kartleggingsmetoder for barn med autisme og utviklingshemming. Hun har vært involvert i utviklingen og evalueringen av DBC-2 – Developmental Behavior Checklist, versjon 2 og den amerikanske normeringen av denne. DBC-2 er utviklet i Australia, og vil bli publisert i norsk utgave for klinisk bruk i løpet av året. Hun er også en anerkjent trener i ADOS og ADI-R.

Arrangør

Arrangører er NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst ved Oslo Universitetssykehus og Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold.
 

Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?