Nasjonal autismekonferanse

Den 7. Tønsbergkonferansen: 8. - 10. juni 2022

Vi har igjen gleden av å invitere til Nasjonal Autismekonferanse i Tønsberg. Målsettingen har vært å etablere et fast møtested for fagpersoner, forskere og andre interesserte som kan inspirere til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med diagnoser innen autismespekteret. Vi vil dekke problemstillinger fra hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret.

Nasjonal autismekonferanse arrangeres i i Tønsberg, 8.- 10.juni 2022. Foto: Marit Skram

Arrangører er NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst ved Oslo Universitetssykehus og Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold.

Etter at konferansen dessverre måtte avlyses i 2020, er vi glade for å kunne fortsette å arrangere Tønsbergkonferansen hvert andre år.

Tid og sted: Konferansen holdes på Oseberg Quality Hotell i Tønsberg, 8.- 10.juni 2022.

Arrangørene har et spesielt ansvar for forskning, fagutvikling og kompetansespredning, og konferansen er et ledd i denne satsingen.

Program:

Programmet for konferansen i 2022 vil bestå av forelesninger fra europeisk anerkjente forskere og norske sentrale fagpersoner, og bygger dels på det planlagte programmet som dessverre måtte avlyses i 2020. 

Endelig program forventes klart 1.februar 2022.

Internasjonal foredragsholder som allerede har bekreftet at hun kommer:

Dr. Annelou L C de Vries, Department of Child and Adolescent Psychiatry (CAPVUMCA),  og leder Pediatric Psychology and Center of Expertise on Gender Dysphoria, Amsterdam University Medical Center, Amsterdam, Nederland:

Tema: Kjønnsinkongruens hos personer med autismespekterforstyrrelser, forskningsstatus og kliniske erfaringer.


Annelou L C de Vries, er Barne- og ungdomspsykiater, PhD ved Department of Child and Adolescent Psychiatry (CAPVUMCA),  og leder Pediatric Psychology and Center of Expertise on Gender Dysphoria, Amsterdam University Medical Center, Amsterdam, Nederland. Hun arbeider klinisk med direkte konsultasjoner overfor barn og unge med mentale helseproblemer, og en sentral del av hennes oppgaver er knyttet til transkjønnsproblematikk hos ungdommer. Hun er også engasjert i forskning og har publisert en rekke artikler og veileder flere studier om mental helse og behandlingsevaluering. Hun sitter i styret for organisasjonen European Professional Association of Transgender Health (EPATH) og er medlem av the World Professional Assocation of Trangender Health (WPATH) committee on children and adolescents.


 

Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?