HELSENORGE

Diagnoser

Her finner du lenker til våre egne diagnosebeskrivelser om nevroutviklingsforstyrrelsene autisme og Tourettes syndrom, og hypersomniene idiopatisk hypersomni, Kleine-Levin syndrom og narkolepsi.

Illustrasjonsfoto
I sin portefølge har NevSom nevroutviklingsforstyrrelsene autisme og Tourettes syndrom, og hypersomniene idiopatisk hypersomni, Kleine-Levin syndrom og narkolepsi (illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Nevroutviklingsforstyrrelser

NevSom har ansvar for autisme og Tourettes syndrom, og disse omtales som nevroutviklingsforstyrrelser. Med dette mener vi

  1. vansker som fremtrer i barnealder
  2. funksjonsvansker eller forsinket utvikling av funksjoner som er sterkt knyttet til biologisk modning av sentralnervesystemet
  3. vanskene har et jevnt utviklingsforløp som ikke innebærer remisjon eller tilbakefall.

 Vanskene synes å avta med økende alder, men varer vanligvis gjennom hele livet. Mange har vansker i en slik grad at de dekker kriteriene for flere nevroutviklingsforstyrrelser*. 

Autisme / autismespekterdiagnoser

En gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som karakteriseres av kommunikative og sosiale  vansker, samt repetetiv adferd og særinteresser. En rekke ulike tilstander er assosiert med autisme. Forekomst: 0,6 – 1 %. Les mer om autisme her

Tourettes syndrom (TS)

Tourettes syndrom er en nevrobiologisk tilstand som kjennetegnes av tilbakevendende tics. Et tic er en ufrivillig, plutselig, rask, gjentagende, ikke-rytmisk stereotyp bevegelse eller lyd. Det er vanligst å debutere med tics i 5-7 års alder. Les mer om Tourettes syndrom her

ADHD

De sentrale kjennetegn ved hyperkinetisk forstyrrelse eller Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) er et vedvarende mønster med konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet som gir betydelig nedsatt fungering i hverdagen. Disse tre områdene betegnes som kjernesymptomer. Les mer om ADHD på Helsenorge.no.

Hypersomnier

Hypersomnier kjennetegnes ved økt søvntrang og regnes som sjeldne.

Idiopatisk hypersomni

Idiopatisk betyr ”ukjent årsak”, hypersomni betyr ”mye søvn”. Idiopatisk hypersomni gir økt søvnighet/økt søvnbehov til tross for normal nattesøvn. Les mer om idiopatisk hypersomni her

Kleine-Levin syndrom

Kleine-Levin syndrom er en svært sjelden søvnsykdom som fører til perioder med søvn i opp til flere uker, kun avbrutt av korte perioder for spising og toalettbesøk. Les mer om Kleine-Levins syndrom her

Narkolepsi

Narkolepsi er en nevrologisk søvnsykdom som først og fremst kjennetegnes av en uimotståelig søvntrang på dagtid. 2/3 har også katapleksi (muskellammelser utløst av følelser). Forekomst: 0,02 – 0,07%. Les mer om narkolepsi her

Materiell om hypersomnier

Veiledere, brosjyrer, videoforedrag, e-læringskurs  mm om hypersomniene narkolepsi, idiopatsik hypersomni og Kleine-Levin syndrom.


 Vi setter pris på om publikum påpeker feil og mangler i fagstoffet vårt, kontakt oss gjerne.


 

Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?