Helsenorge
Februar 2022

Digitalt informasjons- og opplæringskurs for unge voksne med narkolepsi eller idiopatisk hypersomni

NevSom inviterer til digitalt informasjons- og opplæringskurs for unge voksne (18–30 år) med narkolepsi eller idiopatisk hypersomni i uke 7, 2022.

En dame med beina på bordet og et nettbrett i fanget.
NevSom inviterer til digitalt kurs for unge voksne. Foto: Shutterstock

Kurset vil foregå digitalt, fordi vi dessverre ikke kan gjennomføre det fysisk. Vi håper likevel at det skal gi rom for utveksling av erfaringer og kunnskap.

Kursdagene vil i hovedsak innebære korte forelesninger. Vi har også som mål å arrangere noen mindre samtalegrupper for pasientene.

Tema for kursdagene:     

  • Informasjon om diagnosene
  • Livskvalitet
  • Tilrettelegging i skole og utdanning
  • Deltakelse i arbeidslivet
  • Lover og rettigheter

Program:

Last ned foreløbig program her. (PDF)

Tidspunkt: Starter mandag 14. februar på ettermiddagen og varer til torsdag 17. februar kl. 14.00 i 2022.
Sted: Plattform vil være norsk helsenett. Lenker vil bli tilsendt deltakere før kursstart.
Påmelding: Det kreves påmelding for deltakelse ettersom vi legger opp til gruppesamtaler. Send påmeldingsskjemaet til NevSom pr post.
Frist: 15. januar Ny frist: 31. januar.
Pris: Kurset er kostnadsfritt, men du må sørge for fri fra arbeidsgiver, da kurset foregår på dagtid. Yrkesaktive personer med diagnose må benytte egenmelding eller sykemeldes av egen lege. Informasjon om sykepenger finnes på nav.no.

Hvis du har søkt på brukerkurs tidligere i år (i oktober 2021), trenger du ikke fylle ut hele søknadsskjemaet med påfølgende diagnosebekreftelse fra behandlende lege. Men vi trenger en bekreftelse på at du ønsker å delta på nytt.

Sjekk derfor om tidspunktet passer, og send oss en bekreftelse pr. telefon: 23 01 60 30 eller e-post til: post.nevsom@ous-hf.no.

Hvis du i første runde ikke hadde sendt inn diagnosebekreftelse fra behandlende lege, må denne sendes oss før du får plass på kurset.

Har du ikke søkt tidligere, finner du søknadskjemaet her.
Har du spørsmål kan du kontakte NevSom på telefon: 23 01 60 30 eller sende e-post til post.nevsom@ous-hf.no 

Endelig program annonseres på vår hjemmeside og vil sendes til deg sammen med bekreftelse på kursdeltakelse i god tid før kursstart.

Arrangør: NevSom, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier.

Fant du det du lette etter?