HELSENORGE
Ny doktorgrad om autisme

Traumesymptomer hos personer med autisme overses eller feiltolkes

Psykologspesialist Arvid Nikolai Kildahl disputerte 1. november 2021 med doktoravhandling om traumer hos personer med autisme og utviklingshemming.

Foto av Kildahl som står med en blomsterbukkett og sm iler sammen med to damer.
Arvid Nikolai Kildahl disputerte med doktoravhandling om traumer hos personer med autisme og utviklingshemming. Foto: OUS

Forskning tyder på at traumelidelser ofte overses eller feiltolkes hos personer med autisme og utviklingshemming. Funnene fra Kildahls doktorgradsprosjekt tyder på at det er fullt mulig å gjenkjenne og identifisere symptomer i denne grppen. Dette krever imidlertid en annen tilnærming fra klinikere og omsorgspersoner enn det som vanligvis benyttes i utredning av psykisk helse. Kildahl har sett nærmere på dette og gjennom prosjektet blant annet skrevet fem vitenksapelige artikler om temaet. (Lenke for mer informasjon og artikler finner du lenger ned i artikkelen.)

​Tittelen på oppgaven​​

Identification of post-traumatic stress disorder in autistic adults with intellectual disabilities: An explorative study of symptom manifestations and challenges in assessment. 

Disputasen ble ledet av førsteamanuensis Torill Ueland.

Veiled​ere

  • Psykologspesialist Sissel Berge Helverschou, ph.d., NevSom, Oslo universitetssykehus.
  • Førsteamanuensis Hanne Weie Oddli, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité​​​

  • Professor Thanos Karatzias, Edinburgh Napier University, Sighthill Campus, Edinburgh, UK.
  • Forsker Liesbeth Mevissen, PhD, Trajectum, Zwolle, Nederland.
  • Professor Tine Jensen, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Om Kildahsl doktorgrad​

Personer med autisme og utviklingshemming utsettes oftere enn andre for negative hendelser som vold og seksuelle overgrep, og ser ut til å være spesielt sårbare for å utvikle traumelidelser og andre vansker etter slike hendelser. Samtidig kan mange i denne gruppen ha store vansker med å formidle både hva de har opplevd og hvordan de har det. Tidligere forskning tyder på at traumelidelser som post-traumatisk stresslidelse (PTSD) ofte overses eller feiltolkes i denne gruppen.

Funnene fra prosjektet tyder på at det er fullt mulig å gjenkjenne og identifisere symptomer på PTSD hos voksne med autisme og utviklingshemming. Dette krever imidlertid en annen tilnærming fra klinikere og omsorgspersoner enn det som vanligvis benyttes i utredning av psykisk helse. Brede kartlegginger der en gjør møysommelige forsøk på å forstå den enkeltes atferd synes å være nødvendige. Dette inkluderer en grundig kartlegging av negative hendelser i personens historie og forsøk på å forstå hvorfor de gjør som de gjør, selv om personen selv ikke nødvendigvis kan fortelle om dette med verbalt språk. Funnene tyder videre på at noen av symptomene er lettere å observere i atferd enn andre, og at de symptomene en oftest ser er uspesifikke tegn på ubehag, engstelse, irritabilitet, uro og nedstemthet.

Avhandlingens tittel: Identification of post-traumatic stress disorder in autistic adults with intellectual disabilities: An explorative study of symptom manifestations and challenges in assessment.

Arvid Nikolai Kildahl er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og har arbeidet med psykisk helse hos personer med autisme/utviklingshemming i flere år før gjennomføring av dette prosjektet.

Kildahl er til daglig tilknyttet Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA) og NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, begge Oslo universitetssykehus.

Veiledere i Kildahls doktorgradsarbeid har vært Sissel Berge Helverschou og Hanne Weie Oddli.​

Kildahls doktorgrad er basert på fem vitenskapelige artikler, her kan du lese norske sa​​mmendrag av artiklene

Fant du det du lette etter?