HELSENORGE
ADHD

DIVA-5-ID – nytt utredningsverktøy

DIVA-5-ID er et nytt verktøy for utredning av ADHD hos voksne med psykisk utviklingshemning. Det er nå tilgjengelig på norsk. Illustrasjonsbilde: forsiden til DIVA-5-ID
DIVA-5-ID er et semistruktert intervju for utredning av ADHD hos voksne med psykisk utviklingshemning.
Voksne med psykisk utviklingshemning kan ha ADHD som en tilleggsvanske som kan kreve utredning og behandling. På norsk finnes det få instrumenter som kartlegger denne tilstanden hos voksne med psykisk utviklingshemming.  

Et semist​​​rukturert intervju 

DIVA-5-ID er et semistruktert intervju for utredning av ADHD hos voksne med psykisk utviklingshemning. DIVA-5-ID bygger på DIVA-5 som er et anerkjent instrument for utredning av ADHD hos voksne. Begge instrumentene er utarbeidet av DIVA Foundation i Nederland som har godkjent oversettelsene til norsk. 

DIVA-5-ID er oversatt til norsk av overlege Kristin A. Bakke, psykologspesialist (ph.d.) Sissel Berge Helverschou og seniorrådgiver (ph.d.) Michael B. Lensing, alle ansatt på NevSom. Overlege (ph.d.) Mats Fredriksen og seniorrådgiver (ph.d.) Michael B. Lensing har vært ansvarlig for den siste revisjonen av DIVA-5 til norsk.  

Konferanse om voksne med psykis​​​k utviklingshemning 

En nærmere presentasjon av DIVA-5-ID planlegges i forbindelse men en nasjonal konferanse om ADHD hos voksne med psykisk utviklingshemning som arrangeres av NevSom og de regionale kompetansemiljøene for ADHD primo 2023.  

DIVA-5-ID sendes på fores​​pørsel 

DIVA-5-ID er tilgjengelig for fagpersoner på forespørsel. Henvendelsen sendes post.nevsom@ous-hf.no.

Fant du det du lette etter?