En brobygger går videre - Knut Bronder går av med pensjon

Etter ni år hos NevSom går spesialsykepleier Knut Bronder av med pensjon. Knut var en av de første som registrerte signalet om en økning av narkolepsi blant barn og unge i Norge som følge av massevaksineringen med Pandemrix på grunn av vaksinen mot svineinfluensaepidemien i 2009/2010.

Foto av Knut Bronder foran Hudson river
Knut Bronder foran Hudson river. Foto: NevSom

Da Knut Hallvard Bronder hadde sin første arbeidsdag på Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi (nå Nevsom) 1. april 2009 fikk kompetansesenteret en ansatt med lang og solid erfaring innen helsefaget. Som sykepleier og spesialsykepleier i psykiatri, som bruker, far og bestefar til barn med ADHD, og som ansatt i ADHD-foreningen (ADHD Norge) - for å nevne noe.

Med sin allsidighet, interesse for nyheter i helsefaget og ikke minst empati oppfyller Knut det vi i overført betydning mener med å være en brobygger. Knut fyller 68 år i høst og er med det kommet til punktet i livet hvor han er en fri mann i forhold til lønnsarbeid og opptjening av pensjonsrettigheter. Han velger derfor å gå av med pensjon, men tilbyr sin kompetanse videre og ble nylig valgt inn som medlem av styret i Søvnforeningen.

Etter førstegangstjenesten som vernepliktig ved Natohovedkvarteret på Kolsås begynte han som pleiemedhjelper ved Blakstad sykehus i 1971. I 1975 ble han offentlig godkjent sykepleier, en utdanning han tok ved Røde Kors sykepleierskole i Oslo og Akershus. I tiden etter arbeidet han i mange år som sykepleier ved Blakstad sykehus og tok blant annet spesialskolen i psykiatrisk sykepleie på Dikemark.

I 2002 begynte han i ADHD-foreningen, hvor han blant annet var assisterende generalsekretær fram til han begynte hos oss i 2009. Knut er en av de sjeldne som kan fortelle hvordan arbeidet med ADHD startet opp i Norge og hvordan det har utviklet seg videre både nasjonalt og internasjonalt. Som kursholder sammen med Anne Kate Jynge var han med da det ble startet en gruppe for voksne menn med ADHD ved Berg gård i 1995. Initiativet var ledet av overlege Egil Ruud, nevropsykolog Grete Bryn og Gerd Strand som var leder for Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Som representant for ADHD foreningen ledet han arbeidet med etableringen av det internasjonale ADHD-nettverket.

Fant økning av narkolepsi hos barn og unge

Knut var også en av de første som registrerte signalet om en økning av narkolepsi blant barn og unge i Norge som følge av massevaksineringen med Pandemrix på grunn av A(H1N1) (svinenfluensa) -epidemien i 2009/2010. Overlege Jann Storsæther ved Folkehelseinstituttet, som jobbet med varsling av bivirkninger i forbindelse med massevaksineringen, tok kontakt sommeren 2011 for å høre om vårt senter hadde fått en økning i henvendelser på grunn av narkolepsi hos barn og unge. Og det kunne Knut konstatere ettersom vi i løpet av noen sommermåneder som ellers pleier å være svært stille hadde fått 5-6 henvendelser fra foreldre som fortvilte over at barna deres hadde fått en brå og plutselig debut av hypersomnisymptomer. Dette ga grunnlaget for et prosjekt hvor NevSom sammen med Folkehelseinstituttet gikk sammen om å registrere nye tilfeller av narkolepsi. Det såkalte VAESCO-prosjektet (Vaccine Adverse Event Surveillance & Communication) var et prosjekt i regi den Europeiske vaksineovervåkningen og omfattet åtte land. Knut stod for koordineringen av den praktiske informasjonsinnhentingen i Norge og funnene om forhøyet insidens i Norge ble presentert av overlege Mona Skard Heier på den Europeiske søvnkonferansen i Paris i september 2012. Her viste Knut seg som en virkelig brobygger. Gjennom sin evne til å skape kontakt mellom pasienter og foreldre, brukerforening, fagfolk nasjonalt og internasjonalt og ansvarlige myndigheter, men også med sin store arbeidskapasitet, har han en viktig del av æren for at senteret fikk oppdraget med å følge opp de som fikk narkolepsi etter vaksineringen.

 

Samlivskurs for voksne

Livslang læring får sin fulle betydning når vi nå oppsummerer Knuts yrkeskarriere. Etter sykepleierutdanningen har han kvalifisert seg som veileder i sykepleie og har gått på lederutdanning. Han har representert ADHD-foreningen blant annet i utdanningsprosjekt for innsatte med ADHD i Ringerike fengsel. Fra 2013 har han deltatt i arbeidsmøtene og kursene som ble holdt i regi av European Centre for Desease Prevention and Control og Verdens helseorganisasjon for å følge opp utviklingen av narkolepsi i de landene som massevaksinerte barn og unge. Også som kursholder for samlivskurs for voksne med ADHD og brukerkurs for pasienter med hypersomnier (narkolepsi, idiopatisk hypersomni, Kleine-Levins syndrom) og deres pårørende har Knut bidratt til å virkeliggjøre dette med at læring blir til mens vi går.

 

Foto av Knut Bronder
Knut Bronder på sin avslutningsmarkering 15. mai. Foto: NevSom.

Overlege Per Egil Hesla påpekte på Knuts avslutningsmarkeringen den 15. mai at han hadde hatt Knut som elev i nevrologi tidlig på syttitallet både på sykepleieskolen og i Hærens sanitet. Professor emeritus Kaare Gautvik på sin side oppfordret Knut med en liten henvisning til Olav Thon om fortsatt å engasjere seg i nye utfordringer og at han ikke gir seg i arbeidet for pasientene. Pensjonsalderen er bare en offisiell status i forhold til visse rettigheter – livet ender ikke der.


Skrevet av Egil Midtlyng.


Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.