HELSENORGE

Filmforedrag om narkolepsi og idiopatisk hypersomni

Denne siden viser et utvalg filmforedrag som ble vist under NevSoms kurs for unge voksne med narkolepsi og idiopatisk hypersomni. Tema for kursdagene var blant annet informasjon om diagnosene, tilrettelegging i skole og utdanning, deltakelse i arbeidslivet, lover og rettigheter. Kurset ble holdt digitalt fra Frambu i februar 2022.

Ragnhild og Berit i studio
Se filmforedrag fra kurset for unge voksne med narkolepsi. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Fra 14. til 17. februar 2022 arrangerte NevSom digitalt informasjons- og opplæringskurs for unge voksne mellom 18 og 30 år med narkolepsi eller idiopatisk hypersomni. Kurset ble holdt helt diagitalt, noe ble strømmet live og noe ble tatt opp på forhånd. Her finner du den delen av kurset som er tilgjengelig i etterkant. Filmene  vil være tilgjengelig ut februar 2023.

Diagnoseinformasjon om narkolepsi

Ved Ragnhild Berling Grande, overlege og nevrolog på Nevsom. 38 min.

 


 

Diagnoseinformasjon om idiopatisk hypersomni

Ved Ragnhild Berling Grande,overlege og nevrolog på Nevsom. 31:30 min.

 


 

Hva kan man gjøre for å bedre våkenhet (ikke-medikamentelt) og motvirke søvndrukkenhet?

Ragnhild Berling Grande, nevrolog på Nevsom, forteller om forskjellige strategier for å holde seg våken. 14:30 min.

 


Livskvalitet ved narkolepsi

Sebjørg H. Nordstrand forteller om helserelatert livskvalitet ved narkolepsi. Nordstrand har tatt doktorgrad på temaet, og jobber som overlege ved Barnenevrologisk seksjon på Oslo universitetssykehus.  22 min.

 


 

Et rettighetsforedrag, med vekt på høyere utdanning

Ved Atle Larsen, jurist ved FFOs Rettighetssenter. Et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Hovedoppgavene er å besvare og registrere henvendelser fra funksjonshemmede og kronisk syke, pårørende og andre på telefon eller e-post. Se mer på FFOs rettighetssenters sider.  Se filmen på Youtube her. 36 min.

 


 

Rettigheter. Fra Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken

Oddvar Thorbjørnsen Faltin fra Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken.  Ombudet arbeider for at du som pasient, pårørende og bruker av helse- og sosialtjenesten skal få ivaretatt dine rettigheter. 40 min.

 Fra elev til student: Tilrettelegging i høyere utdanning

Hanne Kvello og Bjørg Frost, studieveiledere ved NTNU forteller om hvordan NTNU jobber med tilrettelegging og universell utforming. 27 min.

 

 

Oppfølging i helsevesenet og H-resept

Overlege Ragnhild Berling Grande ved NevSom informerer om hvordan få best mulig oppfølging i helsevesenet, og om H-resept. 25 min.

 A doctor’s once agile brain broken by IH

Michelle Enruch er lege. Hun fikk idiopatisk hypersomni i voksen alder. På engelsk. (Video fra Hypersomnia Foundation). 9:30 min.

 


Sleeping my life away

Meghan Mallare er en ung dame som har idiopatisk hypersomni, og forteller om sin situasjon. På engelsk.  (Video fra Hypersomnia Foundation) 11:15 min. 

 

 

Noen sover for mye

Fra Hjernehelsekonferansen 2021: Her forteller Marie Morstad Sagen  om hvordan det kan være å leve med narkolepsi og gir råd om hvordan personer med narkolepsi bør behandles, i samtale med Ragnhild Berling Grande. Stine Knudsen Heier forklarer hva som skjer i hjernen ved narkolepsi.  Berit Hjelde Hansen understreker at personer med narkolepsi jobber hardt for å fungere. Hele webinaret varer 49 minutter. Intervjuet med Marie starter ved 3:20.

 


 

foto av Therese og Berit

Therese Nordling og Berit Hjelde Hansen var ansvarlige for programmet på Frambu. Foto: Marit Skram


Kursansvarlige: Therese Nordling og Berit Hjelde Hansen ved NevSom.

Sideansvarlig: Marit Skram ved NevSom.


 

Til NevSoms forside

 

Fant du det du lette etter?