HELSENORGE

Forskning, prosjekter og nettverk

NevSom deltar i, og drifter en rekke nettverk for fagpersoner. Her kan du se en oversikt over nettverkene og forskningsprosjektene NevSoms ansatte jobber med.  

NevSoms ansatte deltar i mange nettverk og forskningsprosjekter. Her er nesten alle NevSoms ansatte fotografert våren 2019. Foto: Sondre Lysne.

Nettverk​

​​Fagnettverk for narkolepsi/CNS-hypersomnier

Norges eneste fagnettverk for narkolepsi/CNS-hypersomnier – nyttig for alle leger og fagfolk som ser denne pasientgruppen. Delta på videomøte to ganger i året. Les mer om Fagnettverk for narkolepsi/CNS-hypersomnier her. 

Forsterket innsats for voksn​e med Tourettes syndrom

Et prosjektsamarbeid om en forsterket innsats f​or voksne med Tourettes syndrom.

ADHD Forsk​ningsnettverk

Siden starten i 2007 har forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på ADHD, og arrangert en rekke samlinger. ​Les mer om ADHD Forskningsnettverk.

​​

Forskning og prosjekter​

Forskningsprosjekt​​er på​​​​ nark​olepsi                         

Fenotype og patogenese ved narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon i Nor​​ge. 

NevSom har ansvar for flere ulike forskningsprosje​kter om narkolepsi, se mer om dem her.

​​Prosjekter om a​​​​u​​​tisme

​​Autisme og psykisk helse – en forskningsstudie

Psykiske tilleggsvansker er vanlig hos personer med autisme og dette påvirker livskvaliteten til personene selv og familiemedlemmene rundt dem. Autisme og psykisk helse er et forskningsprosjekt som undersøker hvordan tilleggsvansker som angst, depresjon og utfordrende atferd kan kartlegges best mulig.​ Utføres på alle fire de helseforetakene i Helse Nord-Norge. Les mer her.​​


​AUP-Multisenterstud​ie​

AUP-Multisenterstudie er et samarbeidsprosjekt mellom NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier) og fagmiljøer med ansvar for å gi regionale eller spisskompetente tjenester til personer med psykiske lidelser, autisme og utviklingshemming. Les mer: A​UP-Multisenterstudie: Autisme, utvikling​hemning og psykiske lidelser

Barn med autisme​​: ASF: 2-14

En studie som skal øke kunnskapen om utvikling hos barn med autismespekterforstyrrelse (ASF) og hvordan tidlig intervensjon kan påvirke senere språklig, kognitiv og sosial fungering. ASF: 2-14 er basert på en tidligere studie på små barn. Nå ønsker prosjektleder Anett Kaale og hennes kollegaer å innhente ny informasjon om de samme barna. Les mer: Barn med autis​me. ASF: 2-14.

BUPg​​en

Forskningsregister, biobank og forskningsprosjekter om autisme. Det biologiske grunnlaget for autismespekterdiagnoser er i all hovedsak ikke kjent. Vi vet at det er stor variasjon og at genetiske forhold er viktig. BUPgen-prosjektet søker å finne ny kunnskap om hva som fører til at noen utvikler autismespekterforstyrrelse (ASD). ​​Les mer om BUPgen her

K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser

Autisme og utviklingshemning kjennetegnes av unormal hjerneutvikling. K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser forsker på mekanismene bak diagnosene ved å kombinere et omfattende datamateriale fra personer med og uten utviklingsforstyrrelser med ny kunnskap om genetikk og hjerneutvikling. Les mer om senteret her.

Se ​avsluttede prosjekter fra NevSom her​

Fant du det du lette etter?