Forskning, prosjekter og nettverk

NevSoms forskningsprosjekter og nettverk

bilde av nettverk
 

---NETTVERK---

 

ADHD Forskningsnettverk

Siden starten i 2007 har forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på ADHD, og arrangert en rekke samlinger. Les mer om ADHD Forskningsnettverk.

AUP-nettverket: Fagnettverk for autisme, utviklingshemning og psykisk lidelse                                    

AUP-nettverket fokuserer på diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos mennesker med autisme og utviklingshemming.

Nasjonalt fagutviklingsnettverk for Asperger og psykisk lidelse (PSY-AS)

Alle som tilbyr  eller planlegger å starte  behandling av psykiske tilleggslidelser for  mennesker med Asperger syndrom kan delta. Siktemålet er å være en arena for kompetansebygging, erfaringsspredning og fagutvikling forankret i klinisk praksis.

NeuroDevelop: Et forskningsnettverk for alvorlige utviklingsforstyrrelser                                    

Network for research in neurodevelopmental disorders (NeuroDevelop) er et regionalt forskningsnettverk for alvorlige utviklingsforstyrrelser som ledes fra NevSom. Les om NeuroDevelop her.


---FORSKNING OG PROSJEKTER----

NevSoms prosjekter om autisme

Se liste over NevSoms prosjekter om autisme her

Forskningsprosjekter på narkolepsi

Fenotype og patogenese ved narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon i Norge. NevSom har ansvar for tre doktorgradsstipendiater, en klinisk pedagog, samt en barne- ungdomspsykiater som jobber med flere ulike prosjekter om narkolepsi.


Erfaringer med spesialisthelsetjenesten blant brukere med Tourettes syndrom

NevSom har sammen med Norsk Tourette Forening (NTF) gjennomført en kartleggingsundersøkelse om tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten til personer med Tourettes syndrom (TS) og foresatte.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.