HELSENORGE

Forskning på tilleggsvansker ved autisme

Et forskningsprosjekt om hvordan psykiske tilleggsvansker ved autisme kan avdekkes hadde oppstart januar 2020. Forskningsprosjektet blir utført på Universitetet i Nord-Norge (UNN) i samarbeid med NevSom og andre.

Sissel Berge Helverschou og Marianne Halvorsen forteller om diagnostisering av tilleggsvansker hos personer med autisme. Foto: NevSom.

​Psykiske tilleggsvansker er vanlig hos personer med autisme og dette påvirker livskvaliteten til personene selv og familiemedlemmene rundt dem.  Det er derfor viktig å kunne avdekke psykiske vansker som opptrer sammen med autismevanskene for å gi best mulig behandling og oppfølging. 

Internasjonalt er det bred enighet om at kartlegging av psykiske tilleggsvansker bør inngå i standard utredning av autisme, men det finnes få egnede instrumenter til hjelp for å finne frem til dem som trenger mer grundige undersøkelser.  Diagnostisering av psykiske tilleggsvansker er komplisert hos personer med autisme, og krever spesialisert kompetanse.

Studie om kartlegging av tilleggsvansker ved autisme

Studien som startet i slutten av januar 2020, søker ny kunnskap om kartlegging og diagnostikk av psykiske tilleggsvansker ved autismespekterforstyrrelser (ASF).  Det planlegges å prøve ut og evaluere ulike instrumenter blant barn og unge som kommer til ASF-utredning.  Spesielt vil man undersøke grad av samsvar mellom generelle barne- og ungdomspsykiatriske instrumenter og spesialiserte instrumenter utviklet spesielt for ASF.

Hypotesen er at spesialiserte instrumenter som er utviklet spesielt for mennesker med autisme, gir mer treffsikre diagnoser og symptombeskrivelser enn instrumenter som ikke er tilpasset gruppen.

Pilot ved UNN

Studien er en pilot som starter ved UNN. Det vil bli søkt om midler til å utvide studien til også å omfatte alle barn som utredes for autisme på Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset. Prosjektet ledes av Marianne Halvorsen, psykologspesialist og ph.d. ved UNN. Foreløpig er dette en studie som kun er tilgjengelig ved UNN Tromsø. Kontaktinformasjon til den er:  e-post er: autisme@unn.no
Samarbeid med andre regioner er ønskelig. 

Les mer om studien, og om å delta i studien her, på UNNs nettside.

Samarbeidspartnere er:

  • UNN HABU og BUP
  • Autismeforeningen i Norge v/Judy Rafaelsen
  • NevSom v/ Sissel B. Helverschou
  • Patricia Howlin, King’s College, Storbritannia
  • Kylie Gray, Universitetet i Warwick, Storbritannia
  • Michael G. Aman (ABC), Ohio State University, Columbus, USA
  • RKBU-Nord UiT v/ Monica Martinussen


Studien er finansiert av Helse Nord gjennom to tildelinger 2019, 2020.


 

Til NevSoms forside


 


 

Fant du det du lette etter?