Forskningsmidler tildelt fra ADHD Forskningsnettverk

Tildelingene for forskningsprosjekter om ADHD fra Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD er nå klare. Ni forskningsprosjekter fikk støtte. Her kan du se hvilke.

foto av gutt med forstørrelsesglass
Siden starten i 2007 har forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på ADHD. I år fikk ni prosjekter støtte. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

NevSom, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier har ansvar for å drive Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD. Siden starten i 2007 har forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på ADHD.

For 2018 var det mulig å søke om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 300.000. Prosjektet må kunne defineres inn under formålet til ADHD forskningsnettverket som er å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer behandling og oppfølging av personer med ADHD (St.prp. nr 1 i 2006/7). Søknadsfristen var 04. mars. 

Vi mottok 22 søknader. Samlet vil det i år bli utbetalt kr. 2.569.293 i prosjektstøtte til de søknadene som tilfredsstilte kriteriene for vitenskapelige originalitet, gjennomførbarhet og klinisk relevans.

Bedømmelseskomiteen har i år bestått av professor, PhD Jens Egeland, seniorforsker, PhD Kari Furu, førsteamanuensis, PhD Pål Zeiner, og seniorrådgiver, PhD Michael B. Lensing samt psykologspesialist Egil Midtlyng som sekretær.

Følgende forskningsprosjekter har fått økonomisk støtte:

• Anne Halmøy (Helse Bergen) tildeles kr. 300.000 for prosjektet ”Ferdighetstrening for voksne med ADHD: en sammenligningsstudie av to ulike gruppebaserte behandlinger ”

• Tiril Medin (Oslo MET) tildeles kr. 300.000 for prosjektet ”Trening demper ADHD-symptomer ved å øke melketilførsel og utrykk av vekstfaktorer i hjernen”

• Jacqueline Cohen (Folkehelseinstituttet) tildeles kr 300.000 for prosjektet «Patterns of ADHD medication use in pregnancy and outcomes related to treatment use versus discontinuation in pregnancy»

• Jens Egeland (Sykehuset i Vestfold) tildeles kr. 300.000 for prosjektet ”Effekt av støy på oppmerksomhet ”

• Erik Winther Skogli (Sykehuset Innlandet) tildeles kr 300.000 for prosjektet «The Lillehammer Neurodevelopmental Follow-Up study (LINEUP)”

• Guido Biele (Folkehelseinstituttet) tildeles kr 300.000 for prosjektet «A register study of regional variations and parental effects on diagnosis and pharmacological treatment of ADHD»

• Lin Sørensen (Universitetet i Bergen) tildeles kr 300.000 for prosjektet «Sosiale vansker hos barn med ADHD: Betydningen av sosial kognisjon og kommunikasjon»

• Helene Barone (K.G. Jebsen Center for Medical Research) tildeles kr 300.000 for prosjektet «ADHD ved metabolske lidelser. Mulige årsaksmekanismer og implikasjoner for behandling og prognose»

• Mariela L. Lara Cabrera (St Olavs Hospital) tildeles kr 169.293 for prosjektet «Mestring av ADHD – Effekten av pasientopplæring for voksne med ADHD»

Kontaktperson: Michael B. Lensing, telefon 477 124 89

Til NevSoms forside

mer om Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD her.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.