HELSENORGE

Forsterket innsats for voksne med Tourettes syndrom

Et prosjektsamarbeid om en forsterket innsats for voksne med Tourettes syndrom.

illustrajon av nettveri med folk

​NOU 2020-1 om autisme og Tourettes syndrom avdekket manglende tilgjengelighet på utredning, diagnostisering og behandling av voksne med Tourettes syndrom i helsetjenesten. Autisme- og Tourettes utvalget peker i utredningen på at det er derfor behov for forsterket innsats på dette området, og anbefaler at det forskes mer på pasienter med Tourettes syndrom.

Prosjektsamarbeid​

På bakgrunn av dette har NevSom i samarbeid med de regionale fagmiljøene igangsatt et prosjektsamarbeid om en forsterket innsats for voksne med Tourettes syndrom. Prosjektet er i første omgang tenkt å ha en varighet ut 2021 og tar sikte på å dekke særskilt to innsatsområder:

  1. Kunnskaps- og kompetanseoppbygging på utredning, diagnostisering og behandling av voksne med Tourettes syndrom i helsetjenesten.
  2. Stimulering til igangsetting av fag- og utviklingsprosjekter og tidsavgrensede forskningsprosjekter på voksne med Tourettes syndrom.

Den pågående koronapandemien har gjort det nødvendig å starte prosjektet med utlysning av stimuleringsmidler til fag- og utviklingsprosjekter og tidsavgrensede forskningsprosjekter på voksne med Tourettes syndrom.

Nettverksbasert kunnskap og kompetanseoppbygging vil igangsettes så snart dette i overensstemmelse med gjeldende smittevernstiltak praktisk er mulig.

Kontaktperson: Michael Lensing, e-post: miclen@ous-hf.no.

Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?