GAP-undersøkelse for ADHD retningslinje

– et verktøy for forbedringsarbeid

Det er utarbeidet en GAP-undersøkelse for ADHD retningslinjen. En GAP-undersøkelse er et viktig og nyttig lederverktøy i arbeidet med å forbedre kvalitet i tjenesten. Den kartlegger gapet mellom anbefalingen i ADHD retningslinjen og egen praksis. Resultater fra undersøkelsen kan blant annet brukes til å reflektere over egen praksis og velge ut forbedringsområder for utredning, behandling og oppfølging av personer med ADHD.

GAP-analyse illustrasjon
En GAP-undersøkelse er et verktøy for å forbedre for eksempel en tjenestt. Omtalte GAP-undersøkelse kartlegger gapet mellom anbefalingen i ADHD retningslinjen og egen praksis.Illustrasjon: Shutterstock.

Michael B. Lensing

Spørreskjemaer for GAP-undersøkelser er utarbeidet for flere faglige retningslinjer i tillegg til ADHD, herunder nasjonal faglige retningslinjer for psykoselidelser, spiseforstyrrelser og samtidig ruslidelse og psykiske lidelser. Arbeidet har blitt koordinert av Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. NevSom har sittet i arbeidsgruppen.

Se alle GAP-undersøkelser, og bestill din egen kartlegging her.

Se Nasjonal faglig retningslinje for ADHD her.

 
For spørsmål om GAP-undersøkelsene, ta kontakt med Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NK-ROP). på post@rop.no.

Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.