HELSENORGE

Hypersomnipasienter og korona/Covid-19

Spørsmål og svar om korona og narkolepsi/hypersomni.


koronavirus-bilde
Spørsmål og svar om hypersomnier og koronavirus. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Berit Hjelde Hansen og Stine Knudsen Heier ved NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier.

1: Er hypersomnipasienter en spesielt utsatt gruppe?

Koronavirus er et forkjølelses-virus som hos de aller fleste gir ingen eller milde symptomer. HelseNorge har oppgitt følgende pasientgrupper som risikogrupper for å bli alvorlig syke hvis de får koronavirusinfeksjon: 

Eldre personer (over 65 år), voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk. 

Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig koronavirus-sykdom.  Informasjon vil oppdateres på Folkehelseinstituttets nettside. 

Det er ingenting av det vi vet i dag som tilsier at hypersomnipasienter er spesielt utsatt for å bli smittet. Koronaviruset er generelt smittsomt, og vi anbefaler å følge de råd og anvisninger helsemyndighetene gir angående begrensning av kontakt og hygieneregler2: Vil pasientene få tak i medisinen sin?

Statens Legemiddelverk har innført rasjonering på enkelte legemidler, men ingen av de som er aktuelle for behandling av hypersomni.  

Oversikt over rasjonering vil oppdateres på hjemmesiden til Statens Legemiddelverk.

Apotekene skal være ekstra nøye med utlevering av medikamenter for 3 måneders forbruk. De skal holde åpent som vanlig. 


3: Er det noen medisin som ikke skal tas hvis man får koronavirusinfeksjon?

Vi endrer nå vårt råd vedrørende Xyrem® og korona. Alle med symptomer på koronavirusinfeksjon skal teste seg. Får man påvist koronaviruinfeksjon, må fortsatt bruk av Xyrem® skje i tett samråd med behandlende lege. Dette fordi Xyrem® kan være dempende på pustesenteret hos noen.

(Punkt 3: Oppdatert 3. juli 2020.)


4: Kan hypersomni/narkolepsi forverres av en koronavirusinfeksjon?

Man vet ikke presist hva som utløser narkolepsi og derved heller ikke hva som evt. forverrer narkolepsi. Der er kjent mistanke om at svine-influensavirus/Pandemrix®-vaksinasjon kan være medvirkende til å utvikle narkolepsi. Men Koronavirus er ikke et influensavirus, det er to ulike virustyper. Vi har derfor ingen informasjon eller mistanke som skulle tilsi at narkolepsi eller annen hypersomni forverres av koronavirus. 


5: Bør hypersomnipasienter holde seg hjemme?

Hypersomnipasienter bør følge generelle råd om smittehygiene og kontaktbegrensninger fra Helsemyndighetene. 

Da det er kjent at infeksjoner - inklusive koronavirusinfeksjoner - kan utløse episoder ved Kleine-Levine syndrom (KLS), skal pasienter som har hatt episode det siste halvannet året være ekstra varsomme og ekstra nøye med å følge myndighetenes smittevernregler, men kun i helt særskilte tilfeller vil sykmelding/skolefravær være aktuelt.


Les mer om hypersomnier her.

Meld deg på NevSoms nyhetsbrev herTil NevSoms forside Fant du det du lette etter?