Informasjons- og opplæringsopphold for personer med Kleine-Levin syndrom

NevSom vil avholde informasjons- og opplæringsopphold for personer med Kleine-Levin syndrom (KLS) våren 2022. Oppholdet skal være en møteplass for utveksling av erfaringer og kunnskap. Dere møter fagpersoner og andre i liknende situasjoner.

Gruppesamtaler vil være en av aktivitetene på kurset. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Kursdagene vil veksle mellom forelesninger og samtalegrupper på dagtid og sosiale aktiviteter på kveldstid. Pårørende/ledsager deltar i program og felles aktiviteter, som blant annet vil omfatte: 

  • Kort om diagnosene
  • Livskvalitet
  • Skole og utdanning
  • Deltakelse i arbeidslivet
  • Lover og rettigheter
  • Tilrettelegging
  • Gruppesamtaler (uten pårørende)
  • Pårørendegruppe (uten brukere/pasienter)
  • Presentasjon av Søvnforeningen

Tidspunkt og informasjon om påmelding blir annonsert senere. Følg med på NevSoms nettsider.

Arrangør: NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier.


 

Til NevSoms nettside

Fant du det du lette etter?