Informasjons- og opplæringsopphold for unge (10 – 14 år) med Tourettes syndrom/kroniske tics med foreldre/pårørende

NevSom arrangerer Informasjons- og opplæringsopphold for unge (10 – 14 år) med Tourettes syndrom/kroniske tics med foreldre/pårørende. Kurset blir holdt på Frambu utenfor Oslo 20. - 24. april.

jenter i skogen
NevSom arrangerer kurs for unge på Frambu utenfor Oslo i april.

Oppholdet blir møteplass for utveksling av erfaring og kunnskap. Dere møter fagpersoner og andre i liknende situasjoner. Programmet vil omfatte deltakelse i grupper med lek, spill, samtaler og friluftsaktiviteter ute, digitalt verksted og kreativ utfoldelse.

Foreldre/pårørende deltar i program og felles aktiviteter, som blant annet vil omfatte:  
                  
•Innføring i diagnosen, samt tilleggsvansker som er vanlig ved Tourettes syndrom eller kroniske tics
•Ulike behandlingstiltak ved Tourettes syndrom eller kroniske tics         
•Råd og informasjon om ulike støtteordninger og rettigheter
•Tilrettelegging i utdanning
•Fritid og friluftsliv
•Gruppesamtaler

De unge får eget program lagt av Frambu, som blant annet vil omfatte deltakelse i grupper med lek, spill, samtaler og friluftsaktiviteter ute, digitalt verksted og kreativ utfoldelse.

Dato for kurset er 20.04.2020-24.04.2020.

Oppholdet på Frambu er kostnadsfritt. Utgifter i forbindelse med reise til og fra Frambu dekkes etter gjeldene regler i Pasientreiseforskriften. Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 eller se nettside www.pasientreiser.no.

Foreldre/pårørende som må være borte fra arbeid for å delta i nødvendig opplæring av barn med funksjonsvansker kan søke opplæringspenger etter gjeldene regler. Se www.nav.no.

Tilbakemelding om plass vil sendes i brevs form i løpet av uke 8/2020, det vil ikke bli gitt informasjon om dette ved henvendelse til NevSom per telefon eller per epost.

Søknadsskjema:

Skriv ut skjema og bekreftelse, fyll ut og send inn. Last ned søknadsskjema som worddokument eller søknadsskjema som pdf her.

Søknadsfrist: Søknaden må være poststemplet senest 24.01.20.
NB! Kun søknader med bekreftelse på diagnose fra lege eller psykologspesialist vil bli vurdert.

Søknadsskjemaet sendes til:

NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
 Postboks 4956, Nydalen (bygg 31)
 0424 Oslo
(merk konvolutten «Frambu»).

Fant du det du lette etter?