Opplærings- og mestringskurs for unge voksne med narkolepsi eller idiopatisk hypersomni

NevSom inviterer til opplærings- og mestringskurs for unge voksne (18 – 30 år) med narkolepsi eller idiopatisk hypersomni i oktober på Frambu utenfor Oslo. Pårørende/ledsager kan også delta.

foto av Frambu
Frambu ligger tyve minutter sør for Oslo, i retning Moss.

Oppholdet skal være en møteplass for utveksling av erfaringer og kunnskap. Dere møter fagpersoner og andre i liknende situasjoner. Formålet med kurset er å gi god opplæring, slik at deltakerne kan ivareta sin egen helse best mulig selv. Behovet for kunnskap er stort for å styrke egen mulighet til å mestre sin situasjon.

Kursdagene vil veksle mellom interaktive forelesninger og samtalegrupper på dagtid, og sosiale aktiviteter på kveldstid. Det vil ikke bli gitt individuell medisinsk veiledning/rådgivning på dette kurset. Pårørende/ledsager deltar i program og felles aktiviteter, som blant annet vil omfatte:   

    

  • Kort om diagnosene
  • Livskvalitet
  • Skole og utdanning
  • Deltakelse i arbeidslivet
  • Lover og rettigheter
  • Tilrettelegging
  • Gruppesamtaler (uten pårørende)
  • Pårørendegruppe (uten brukere/pasienter)
  • Presentasjon av Søvnforeningen


Tid: Mandag 18. til fredag 22. oktober 2021

Sted: Frambu utenfor Oslo. Oppholdet er på et internat der du bor på eget rom med pårørende/ledsager. Noen rom deler bad med andre deltakere.

Søknadsfrist: Søknaden må være poststemplet senest mandag 26.07.21.

Oppholdet på Frambu er kostnadsfritt. Utgifter i forbindelse med reise til og fra Frambu dekkes etter gjeldene regler i Pasientreiseforskriften, egenandel etter gjeldende satser. Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 eller se www.helsenorge.no/pasientreiser/ for å få hjelp til å søke om dette.

Tapt arbeidsfortjeneste: Yrkesaktive personer med diagnosen kan ta kontakt med fastlegen sin for vurdering av sykmelding og eventuelt søke sykepenger. Alternativt kan det søkes velferdspermisjon, ta feriedager eller liknende. Det samme gjelder for pårørende til voksne med diagnosen. Opplæringspenger (NAV) vil ikke gjelde dette kurset.

De som får tildelt plass/avslag får tilbakemelding i brevs form senest i uke 36.  Informasjon om tildelt plass vil ikke bli gitt pr. telefon eller e-post.

Endelig program sendes deltakerne ca. en uke før kursstart.

Søknadsskjema:

Last ned, skriv ut og fyll inn:

NB!
Kun søknader med bekreftelse på diagnose fra fastlege eller nevrolog vil bli vurdert.
(På grunn av ferieavvikling og Covid-19 situasjonen, bør du ikke vente med å bestille time hos legen din for å ordne med en slik bekreftelse.)

Søknadsskjemaet sendes til:
NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Bygg 31, Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo universitetssykehus   

(merk konvolutten «Uke 42»)

Søknadsfrist

Søknaden må være poststemplet senest mandag 26.07.21. Den må gjerne komme før sommeren, vi tar imot søknader fortløpende.

Om Frambu

Kursstedet Frambu ligger i naturskjønne og rolige omgivelser, og med mange ulike fasiliteter som turløyper, lavvo, isfiske m.m. Les mer om kursstedet på www.frambu.no.       

Forbehold

Med forbehold om at vi får lov til å gjennomføre samlingen ut fra gjeldende Covid-19 regler, vil samlingen tilpasses slik at alle helsemyndigheters sine smittevernregler vil følges.

Arrangør

NevSom, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier.

Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?