Internasjonal forskerkonferanse om autisme i Rotterdam

«Det blir stadig mer klart at autisme ikke er en tilstand, men et spekter av vansker som omfatter flere undergrupper». Dette fremhevet presidenten for den internasjonale forskningskonferansen om autisme, INSAR, på 2018-samlingen.

banner fra konferansen INSAR
 

​I begynnelsen av mai var NevSom representert da 1700 forskere og andre interesserte var samlet i Rotterdam på den årlige forskerkonferansen om autisme, INSAR (International Society for Autism Research). I sin åpningstale fremhevet presidenten for INSAR, Simon Baron-Cohen, de største utforingene for autismeforskning i 2018:

• fra gener til atferd
• komorbide tilstander
• epigenetikk
• sub-grupper
• kjønn
• sysselsetting
• mental helse
• translasjons-forskning (forskning som bygger bro mellom grunnforskning og klinisk forskning) 
• «nevrodiversitet» (engelsk: neurodiversity, dvs tanken om at det finnes et mangfold av forskjellige nevrologiske utviklingsmønstre, og at det ikke nødvendigvis er noe galt i å ha ett som er litt annerledes).

Baron-Cohen fremhevet at det stadig blir mer klart at autisme ikke er en tilstand, men et spekter av vansker og omfatter flere undergrupper, men at diagnosen er viktig å opprettholde for å sikre aksept og tjenester.

 

foto av poweropint med Baron-Cohens poenger
Baron-Cohen pekte på de største utfordringene for autisme i 2018. Foto: NevSom.

 

Hvis du vil lese mer se:

www.autism-insar.org www.spectrumnews.org

INSAR gir ut tidsskriftet Autism Research, se tidsskriftets hjemmeside her.

 

Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?