HELSENORGE

Internasjonalt forskningssymposium i Birmingham – SSBP

The Society for the Study of Behavioural Phenotypes – SSBP er en internasjonal forskningsforening som har til formål å studere og forstå lærings- og atferdsproblemer hos personer med genetiske syndromer.

Heidi E. Nag,Frambu, Jacob Roald Larsen, OUS, , og fra NevSom: Kristin A. Bakke og Sissel Berge Helvershou
(F.v.) Heidi E. Nag,Frambu, Jacob Roald Larsen, OUS, og fra NevSom: Kristin A. Bakke og Sissel Berge Helvershou, presenterer her den neste SSBP-konferanse, som vil bli holdt i Oslo 10.-12. september 2020.

Sissel Berge Helverschou og Kristin A. Bakke ved NevSom

 «The Society for the Study of Behavioural Phenotypes (SSBP)» er en internasjonal, tverrfaglig forskningsforening og har som formål å studere og forstå lærings- og atferdsproblemer hos personer med genetiske syndromer.  Foreningen ble etablert i 1987 og har følgende målsetninger:

  1. Promotere og bidra til forskning om årsaker, kliniske kjennetegn og behandling av atferdsfenotyper (dvs. de karakteristiske lære- og atferdsmønstrene som er knyttet til spesifikke genetiske syndromer).
  2. Oppmuntre til samarbeid og diskusjon mellom klinikere og forskere når det gjelder å studere atferdsfenotyper. 
  3. Heve bevisstheten om og oppfordre til undervisning om atferdsfenotyper i vitenskapelige og kliniske miljøer og i den generelle befolkningen.
  4. Tilstrebe den høyeste etiske standard i forskning og klinisk praksis når det gjelder barn og voksne med lærings- eller atferdsproblemer assosiert med genetiske syndromer.

Det 22. internasjonale forskningssymposiet om studiet av atferdsfenotyper ble arrangert i Birmingham, England, 4.-6. september 2019. Det første møtet ble arrangert i London i 1991. Tittelen for årets møte var: «Back to basics in behavioural phenotypes: Insights from developing a detailed understanding of behaviour».

Deltakere fra hele verden

Det var ca. 90 deltakere fra Europa, USA, Syd-Amerika, Sør-Afrika og Australia. Temaene som ble presentert og diskutert, omfattet et bredt spekter: fra fysisk til mental helse, fra medisinske til atferdsintervensjoner og fra søvn til sosial kognisjon. Metodene varierte fra svært aktiv brukermedvirkning til computermodellering.  

Målsettingen for konferansen var å gi mulighet for diskusjon av sentrale metodiske tilnærminger som er tilgjengelige for forskere i feltet, og å tenke sammen om hvordan tilpasse disse tilnærmingene for å sikre forskning av god kvalitet og best mulig resultat til beste for mennesker med nevroutviklingsforstyrrelser. Det er også et mål å bidra til samarbeid mellom etablerte og yngre forskere og at de møtes for inspirasjon til nye ideer og samarbeid.

For mer detaljert informasjon om SSBP og årets møte se SSBPs nettside.
Flere fagpersoner fra NevSom deltok sammen med andre norske kollegaer, og flere hadde posterpresentasjon. Posteren til Heidi Nag fra Frambu ble kåret til beste poster, og vi gratulerer. 

Neste års møte:

Neste års møte arrangeres i Oslo 10. – 12. september. Tittelen for møtet vil da være: Developmental disorders and behavioural phenotypes across the lifespan.

For mer informasjon: følg med på NevSoms nettside og nettsiden til SSBP, der man kan laste ned konferanseboken med abstracst, postere og mer fra årets samling.

Kristin A. Bakke presenterte poster om ADHD og diabetes

Kristin A. Bakke presenterte poster om ADHD og diabetes. Foto: NevSom

  
Sissel Berge Helverschou presenterte poster om Phelan-McDermid syndrom.

Sissel Berge Helverschou presenterte poster om Phelan-McDermid syndrom. Foto: NevSom.

Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?