SSBP: The Society for the Study of Behavioural Phenotypes

Konferanse om atferdsfenotyper og genetiske syndromer 9-10 september 2021

The Society for the Study of Behavioural Phenotypes (SSBP) er en ideell organisasjon som har som formål å fremme forskning og kunnskapsutvikling når det gjelder atferd og kognitive vansker i ulike genetiske syndromer. Økt kunnskap og forståelse av atferd og kognisjon hos personer med sjeldne genetiske syndromer gir muligheter for mer tilpasset hjelp, økt livskvalitet og bedre helse både for personene selv og for dem rundt. En årlig internasjonal konferanse, med forelesere som er i verdenstoppen innenfor sine fagfelt, fungerer som treffpunkt for å fremme diskusjon og bidrar til kunnskapsformidling. Det er et mål for SSBP at yngre og etablerte forskere kan møtes for felles inspirasjon til nye ideer og samarbeid. I år er konferansen til SSBP digital for første gang, og neste år arrangeres konferansen i Oslo.

SSBP-logo
The Society for the Study of Behavioural Phenotypes (SSBP) er en ideell organisasjon som har som formål å fremme forskning og kunnskapsutvikling når det gjelder atferd og kognitive vansker i ulike genetiske syndromer.

​Kristin A Bakke, NevSom

Årets konferanse vil blant annet omhandle følgende temaer:

  • How Behavioural Phenotypes Change Over Time
  • Intervention
  • Measurement (How to define and measure outcomes)
  • Genetics

Se nettsiden om SSBP og påmelding til konferansen her.


Atferdsfenotyper og genetiske syndromer

Genetiske syndromer med utviklingshemming er ofte assosiert med typiske observerbare atferdstrekk, som for eksempel hyperaktivitet og søvnvansker, i tillegg til somatiske karakteristika som for eksempel epilepsi (se artikler om Angelmans syndrom, og Phelan McDermids syndrom).

De karakteristiske lære- og atferdsmønstrene som kjennetegner et syndrom, betegner syndromets atferdsfenotype. På engelsk brukes begrepet «behavioural phenotype». På nettsiden til SSBP kan man finne informasjonsark (Syndrome Sheets - SSBP) som beskriver karakteristikk atferd, kognitive problemer og somatikk ved ulike syndromer. Selv om ulike genetiske syndromer kan ha karakteristiske somatiske, kognitive og atferdsmessige trekk er det imidlertid viktig å være klar over at det kan være stor variasjon blant personer med samme genetiske diagnose.   

Professor Patricia Howlin er president i SSBP

Patricia Howlin, foto

Professor Howlin er utdannet psykolog og en internasjonalt svært anerkjent autismeforsker.

Allerede i 2007 innledet Autismeenheten, nå en del av NevSom, et samarbeid med professor Patricia Howlin ved Kings College i London. Professor Howlin er utdannet psykolog og en internasjonalt svært anerkjent autismeforsker. I 2013 mottok hun «Lifetime Achievement Award» fra INSAR som er en internasjonal organisasjon som har til formål å fremme forskning på autisme. Howlin er president i SSBP. NevSom sitt samarbeid med professor Howlin pågår fortsatt og har resultert i flere internasjonale forskningsartikler om temaer knyttet til autisme og atferdsfenotyper i genetiske syndromer.

 

Overlege Kristin A Bakke ved NevSom er nå medlem av Executive committee i SSBP.

 

Til NevSoms forside

 

Fant du det du lette etter?