HELSENORGE

Konferanse om Tourettes syndrom og ticsforstyrrelser

Våren 2018 ble den 11. Europeiske konferansen om «Tourette Syndrome and Tic Disorders» holdt i København. Arrangør var European Society for the Study of Tourette Syndrom (ESSTS).

Psykologspesialist Morten Bekk gir gruppebehandling for tics-kontrollerende trening for voksne med Tourettes syndrom. Foto: Marit Skram

Egil Midtlyng, NevSom.
 
Like før feriestart var København stedet for fagfolk som arbeider med tics og Tourettes syndrom.  I alt 150 delegater var samlet på Park Inn Radisson Amager strand. Hver dag var det lagt opp til en morgenfrisk joggetur langs stranden – med utsikt til Broen.  Rent faglig var konferansen bred, med kartlegging, genetikk, årsaker og behandling. Det var stort fokus på ikke-medikamentell behandling og da særlig på kognitiv atferdsterapi.

Gruppebehandling med tics-kontrollerende trening

Psykologspesialist Morten Bekk fra Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT) var en av de første som stod på podiet. Hans foredrag var om gruppebehandling for voksne med Tourettes syndrom (TS) eller kroniske tics, og hadde tittelen «Group-based CBIT for adults with Tourette Syndrome or Chronic Tic Disorder – Preliminary Results». CBIT er forkortelsen for Comprehensive Behavioural Intervention for Tics og er utviklet av professor i psykologi ved universitetet i California (UCLA) John Piacentini i samarbeid med flere andre. I Norge kjenner vi kanskje spesielt godt til psykolog Douglas Woods som introduserte Habit Reversal Training (HRT), som på norsk har fått navnet «tics-kontrollerende trening». 

Behandlingen som Morten Bekk presenterte følger en manual og består av åtte strukturerte behandlingsmøter og tre oppfølgingsmøter, såkalt «booster sessions». I løpet av våren 2018 har i alt syv grupper gjennomført selve behandlingsopplegget. Til sammen har 23 personer i alderen 20 – 69 år med TS og kroniske tics deltatt. Gruppene har vært små på grunn av at behandlingsformen er ny, men det er tenkt at de skal kunne være større.

Behandlingsprogrammet har fulgt manualen for HRT. Så langt i studien er det registrert en nedgang i tics hos deltagerne, og de har lært seg å kontrollere tics med responser som er uforenlige, noe som gjør at det blir lettere å holde tilbake tics. Dette ser også ut til å ha redusert den sosiale angsten og økt sosial deltakelse. Deltagerne har videre lagt vekt på at gruppesituasjonen har vært viktig for at endringen skal ha funnet sted og at skam og usikkerhet har blitt mindre framtredende.  Videre har økt kunnskap om TS, tics og om seg selv gitt økt selvtillit og aksept. Ikke minst mener de at gruppen har vært en viktig motivasjonsfaktor for å fullføre behandlingen.

Morten Bekk oppsummerte kort med at de foreløpige erfaringene med denne gruppebehandlingen ser lovende ut for voksne med TS og tics.

Stor europeisk studie på TS

Flere av forskerne som var på konferansen har gått sammen for å styrke forskningsinnsatsen på Tourettes syndrom (TS) og tics. Professor Peristera Paschou redegjorde for den store multisenterstudien på Tourettes syndrom, European Multicentre Tics in Children Studies (EMTICS): Studien omfatter barn i alderen 3 – 16 år som er knyttet til 16 kliniske sentre – hovedsakelig i Europeiske land (Schrag, Martino et al. 2018)*. Inklusjonen startet i 2013 og ble avsluttet nå i sommer. Studien har flere formål: En målsetting er å undersøke ulike miljøvariablers innvirkning på debut og forløp av TS og tics hos barn med forhøyet risiko for å få dette og barn som allerede har utviklet TS eller tics. Studien skal også undersøke immunrespons i forbindelse debut og forverring av tics. Den skal øke kunnskapen om genetiske faktorer som ligger til grunn for utviklingen av TS og tics. Forskergruppen ønsker videre å bygge en modell for å vurdere risikoen for å utvikle TS/tics og hvordan tics forverrer seg. Studien omfatter nær 1000 barn og er dermed den største studien som kartlegger ulike gen- og miljøfaktorers betydning for utviklingen av tics hos individer som antas å være predisponert, og hvordan tics forverres. Resultater fra den forente innsatsen vil bli publisert i årene framover og vi kan derfor se fram til økt kunnskap om TS og tics. Forhåpentligvis vil forskningen også føre til bedre utsikter for alle de som lever med denne tilstanden.

Tics-kontrollerende trening i gruppe

Dersom du er interessert i å høre mer om psykologspesialist Morten Bekks grupper for tics-kontrollerende trening, ta kontakt med ham på e-post morten.bekk@ous-hf.no. Gruppene blir holdt i Oslo.
 

Manual for tics-kontrollerende trening

NevSom har oversatt, og selger manual og arbeidsbøkene for tics-kontrollerende trening. Bøkene finner du her

*Schrag, A., et al. (2018). "European Multicentre Tics in Children Studies (EMTICS): protocol for two cohort studies to assess risk factors for tic onset and exacerbation in children and adolescents." European Child & Adolescent Psychiatry.

nettsiden til European Society for the Study of Tourette Syndrom (ESSTS) kan du blant annet laste ned "abstract book" og se bilder fra konferansen.

Til NevSoms forside


Fant du det du lette etter?