Martin Aker er ny leder på NevSom

Martin Aker er tilsatt som seksjonsleder på NevSom fra 1. februar 2019. Martin er utdannet psykolog, og har skrevet doktoravhandling ved Psykologisk institutt, UiO, om regulering av følelser hos personer som har vært deprimerte.

Martin Aker er den nye sjefen på NevSom. Foto: Marit Skram.

Martin har lang erfaring fra klinisk arbeid med barn og voksne innen psykiatri, somatikk og NAV. Hans forrige jobb var som psykolog ved Seksjon for nevrohabilitering for barn ved OUS, og før det var han leder for arbeidsrettede tjenester ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. I skrivende stund har Martin jobbet på NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier i tre uker. Han sier dette om sin nye stilling:

- Jeg har gledet meg veldig til å starte i jobben og sett frem til å bli kjent med de ansatte, senteret, nye fagområder og prosjekter. NevSom har mange viktige samarbeidspartnere, fra brukere og brukerorganisasjoner til spesialisthelsetjeneste, regionale fagmiljøer og helsemyndigheter. I tillegg er vi ett av ni nasjonale kompetansesentre for sjeldne diagnoser. Det er mye å sette seg inn i og det vil ta tid før jeg har en grundig forståelse av NevSoms rolle på alle nivåer der vi er involvert.

Martin sier videre at han heldigvis har veldig dyktige og engasjerte medarbeidere som hjelper til med å forstå virksomheten.

-  Jeg trives allerede veldig godt i stillingen, og synes det er kjempegøy å jobbe som leder i krysningspunktet mellom klinisk rådgivning og fagutvikling, sier Martin Anker om sin nye stilling.

Vi ønsker Martin velkommen til NevSom!

 

Til NevSoms forside

 

 

 

Fant du det du lette etter?