Materiell om ADHD

Her finner du aktuelt informasjonsmateriell om ADHD. Klikk på lenkene og last ned. Noe av materialet fås kun som pdf.

Her finner du retningslinje  og annet informasjonsmateriell om ADHD. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse.

Se digital versjon av retningslinjen på Helsedirektoratet nettsider.

Utskriftsvennlig versjon kan lastes ned på Helsedirektoratets side. IS-nr: 2062, utgitt av Helsedirektoratet.


Arbeidssøkere med ADHD

Veiledningsheftet “Arbeidssøkere med ADHD” beskriver gode tilnærmingsmåter i yrkes- og karriereveiledning, tilrettelegging og hjelpemidler samt oppfølging tilpasset personer med ADHD. Heftet er hovedsakelig skrevet til veiledere på NAV-kontoret, men kan også være nyttig for tilretteleggere, jobbspesialister, arbeidsgivere og andre som møter arbeidssøkere med ADHD. NevSom har vært representert i arbeidsgruppen for heftet, som ble utgitt høsten 2018. Last ned heftet fra Kunnskapsbanken her.


AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi. En grunnbok.

Gerd Strand, red.  2. utgave 2009.
 Bestill boka hos www.fagbokforlaget.no.


​Kortere brosjyrer og informasjonsmateriell om ADHD


Atferdsforstyrrelser ​hos barn og unge med ADHD og Tourettes syndrom

Brosjyre om atferdsforstyrrelser hos barn og unge med ADHD og Tourettes syndrom. pdf


AD/HD og tilleggsvansker

Brosjyre om barn og tilleggsvansker ved ADHD. pdf

Nevroteamet BUP ved Sykehuset Østfold HF, 2003. 4 sider.

 


Skolebaserte tiltak for barn og unge med ADHD

Brosjyre om skolebaserte tiltak for barn og unge med ADHD. pdf

Nevroteamet BUP ved Sykehuset Østfold HF. 2003. 4 sider

Tiltak for barn og unge med ADHD. For foreldre/foresatte.

Brosjyre om tiltak for barn og unge med ADHD-For foreldre. pdf

Nevroteamet BUP ved Sykehuset Østfold HF, 2003. 4 sider.


​Skjema for utredning av ADHD

Helsebiblioteket.no har flere skjema for utredning av ADHD tilgjengelig på sin nettside. Her finner du blant annet

 
•AAQoL - Adult ADHD Quality of Life - questionnaire
• AAAQoL - Adult ADHD Quality of Life - scoringsmanual
•ASRS VI.I - Voksen selvrapporteringsskala - VI.I - Screening
• ASRS v 1.1 - Voksen selvrapporteringsskala - symptomsjekkliste
•Diagnostisk intervju for utredning av ADHD hos voksne (DIVA 2.0)
•Kiddie-SADS-PS 2009 tilleggshefte 4 - atferdslidelser
•Wender Utah, Rating Scale for ADHD hos voksne, (WURS)
• Weiss functional imariment rating scale - beskrivelse

www.helsebiblioteket.no

 
 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.