Materiell om ADHD

Her finner du aktuelt informasjonsmateriell om ADHD. Klikk på lenkene og last ned. Noe av materialet fås kun som pdf.

​Informasjonsmateriell om ADHD

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse.

Se digital versjon av retningslinjen på Helsedirektoratet nettsider.

Utskriftsvennlig versjon kan lastes ned på Helsedirektoratets side.

 IS-nr: 2062, utgitt av Helsedirektoratet.

AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi. En grunnbok.

Gerd Strand, red.
 2. utgave 2009.
 Bestill boka hos www.fagbokforlaget.no.

​Kortere brosjyrer og informasjonsmateriell om ADHD

Atferdsforstyrrelser ​hos barn og unge med ADHD og Tourettes syndrom

Brosjyre om atferdsforstyrrelser hos barn og unge med ADHD og Tourettes syndrom. pdf

​AD/HD og tilleggsvansker

Brosjyre om barn og tilleggsvansker ved ADHD. pdf

Nevroteamet BUP ved Sykehuset Østfold HF,
2003. 4 sider.

Skolebaserte tiltak for barn og unge med ADHD

Brosjyre om skolebaserte tiltak for barn og unge med ADHD. pdf

Nevroteamet BUP ved Sykehuset Østfold HF

2003. 4 sider

Tiltak for barn og unge med ADHD. For foreldre/foresatte.

Brosjyre om tiltak for barn og unge med ADHD-For foreldre. pdf

Nevroteamet BUP ved Sykehuset Østfold HF

2003. 4 sider.

​Skjema for utredning

Helsebiblioteket.no har flere skjema for utredning av ADHD tilgjengelig på sin nettside. Her finner du blant annet

 
•AAQoL - Adult ADHD Quality of Life - questionnaire
• AAAQoL - Adult ADHD Quality of Life - scoringsmanual
•ASRS VI.I - Voksen selvrapporteringsskala - VI.I - Screening
• ASRS v 1.1 - Voksen selvrapporteringsskala - symptomsjekkliste
•Diagnostisk intervju for utredning av ADHD hos voksne (DIVA 2.0)
•Kiddie-SADS-PS 2009 tilleggshefte 4 - atferdslidelser
•Wender Utah, Rating Scale for ADHD hos voksne, (WURS)
• Weiss functional imariment rating scale - beskrivelse

www.helsebiblioteket.no


 Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.