HELSENORGE

Materiell om Tourettes syndrom

Materiell om Tourettes syndrom
Materiell om Tourettes syndrom

Retningslinje om Tourettes syndrom

En kunnskapsbasert retningslinje om Tourettes syndrom er tilgjengelig på metodebok.no. Retningslinjen inneholder både konkrete anbefalinger og generell informasjon om tics og Tourettes syndrom og vanlige sameksisterende tilstander. Les mer om retningslinjen her.

Les retningslinjen hos metodebok.no.

 Bøker om tics-kontrollerende trening

NevSom (tidligere Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi) har oversatt manual for behandlere, arbeidsbok for barn/foreldre og arbeidsbok for voksne om behandlingsmetoden tics-kontrollerende trening. Douglas W. Woods og John C. Piacentini er to av forfatterne av bøkene.

Bøkene kan bestilles hos 

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT) post.rkt@ous-hf.no

Arbeidssøkere med Tourettes syndrom

Veiledningsheftet “Arbeidssøkere med Tourettes syndrom” beskriver gode tilnærmingsmåter i yrkes- og karriereveiledning, tilrettelegging og hjelpemidler samt oppfølging tilpasset personer med Tourettes syndrom (TS).

 H
Heftet er hovedsakelig skrevet til veiledere på NAV-kontoret, men kan også være nyttig for tilretteleggere, jobbspesialister, arbeidsgivere og andre som møter arbeidssøkere med TS.

Les mer om heftet på Kunnskapsbankens nettside her.
Last ned heftet “Arbeidssøke​re med Tourettes syndrom».

​AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi. En grunnbok.

Gerd Strand, red.
 2. utgave 2009
 Bestill boka hos www.fagbokforlaget.no.

Fant du det du lette etter?