HELSENORGE

Materiell om Tourettes syndrom

Her kan du bestille bøker om tics-kontrollerende trening, og finne annet materiell om Tourettes syndrom.

NevSom selger manuelene og arbeidsbøkene for ticskontrollerende trening til kvalifisert utrednings- og behandlingspersonell.
Materiell om Tourettes syndrom

Ny norsk retningslinje om Tourettes syndrom

En ny og etterlengtet kunnskapsbasert retningslinje om Tourettes syndrom er nå tilgjengelig på metodebok.no fra oktober 2021. Retningslinjen inneholder både konkrete anbefalinger og generell informasjon om tics og Tourettes syndrom og vanlige sameksisterende tilstander. Les mer om retningslinjen her.

Les retningslinjen hos metodebok.no.

 

Bøker om tics-kontrollerende trening

NevSom (tidligere Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi) har oversatt manual for behandlere, arbeidsbok for barn/foreldre og arbeidsbok for voksne om behandlingsmetoden tics-kontrollerende trening. Douglas W. Woods og John C. Piacentini er to av forfatterne av bøkene.

OBS! Alle bøkene om tics-kontrollerende trening selges kun til kvalifisert utrednings- og behandlingspersonell, vi må ha navn og stillingstittel. Vi selger ikke til privatpersoner og sender verken bøker eller fakturaer til private adresser.

Skriv hvilke bøker du ønsker, samt antall, navn, yrkestittel, arbeidssted, leveringsadresse på ditt arbeidssted og fakturaadresse på ditt arbeidssted.

Faktura blir sendt separat.


​ ​

Manual for behandlere.

Boken kan kun bestilles av helsepersonell.

Kr 450.

Bestill bøkene om tics-kontrollerende trening via epost post.nevsom@ous-hf.no.

 

Skriv hvilke bøker du ønsker, samt antall, navn, yrkestittel, arbeidssted, leveringsadresse på ditt arbeidssted og fakturaadresse på ditt arbeidssted. Faktura blir sendt separat.

Arbeidsbok for voksne.​

Arbeidsboken benyttes  i behandling av voksne. Boken kan kun bestilles av helsepersonell.


Bestill bøkene om tics-kontrollerende trening via epost post.nevsom@ous-hf.no

Skriv hvilke bøker du ønsker, samt antall, navn, yrkestittel, arbeidssted, leveringsadresse på ditt arbeidssted og fakturaadresse på ditt arbeidssted.

Faktura blir sendt separat. Kr. 200.

 Arbeidsbok for foreldre.

 Arbeidsboken benyttes i behandling av  barn og unge, i samarbeid med foresatte. Boken kan kun bestilles av helsepersonell.

Bestill bøkene om tics-kontrollerende trening via epost post.nevsom@ous-hf.no

 

Skriv hvilke bøker du ønsker, samt antall, navn, yrkestittel, arbeidssted, leveringsadresse på ditt arbeidssted og fakturaadresse på ditt arbeidssted.

Faktura blir sendt separat. Kr. 200.


 

Arbeidssøkere med Tourettes syndrom

Veiledningsheftet “Arbeidssøkere med Tourettes syndrom” beskriver gode tilnærmingsmåter i yrkes- og karriereveiledning, tilrettelegging og hjelpemidler samt oppfølging tilpasset personer med Tourettes syndrom (TS).

 

Heftet er hovedsakelig skrevet til veiledere på NAV-kontoret, men kan også være nyttig for tilretteleggere, jobbspesialister, arbeidsgivere og andre som møter arbeidssøkere med TS.

Les mer om heftet på Kunnskapsbankens nettside her.
Last ned heftet “Arbeidssøkere med Tourettes syndrom».

​Personer med Tourettes syndrom og erfaringer med spesialisthelsetjenesten

En brukerundersøkelse utført av NevSom og Norsk Tourette Forening viser at mange med Tourettes syndrom har tilleggsvansker som ADHD, tvang, angst og søvnproblemer. Undersøkelsen har hatt som mål å kartlegge brukernes erfaringer med spesialisthelsetjenesten. Deltakerne beskriver store sprik i hjelp og oppfølging fra spesialisthelsetjenesten.

Tittel på rapporten er "Samsvar mellom behov og tjenester? Erfaringer med spesialisthelsetjeneste hos pasienter med Tourettes syndrom. - En brukerundersøkelse."

NevSom publiserte i 2019 rapport fra en brukerundersøkelse der personer med Tourettes syndrom (TS), eller foreldre til barn med diagnosen, har svart på spørsmål om hvordan de har opplevd tjenestetilbudet fra spesialisthelsetjenesten. 163 foresatte for barn med TS og 46 voksne med TS deltok i undersøkelsen. Deltakerne kom fra hele landet.

Undersøkelsen viser at hos både barn og voksne opptrer tilleggsvansker hyppig. Blant annet oppga mange ADHD, tvang og angst som diagnoser i tillegg til Tourettes syndrom. Også søvnvansker var utbredt i en slik grad at det påvirket dagliglivet til mange av deltakerne i undersøkelsen.
Resultatene fra undersøkelsen understreker behovet for økt kompetanse om ticsforstyrrelser og TS i spesialisthelsetjenesten.

Undersøkelsen ble utført av Janne Drage på NevSom, i samarbeid med Liv Irene Nøstvik fra Norsk Tourette Forening.  Tittel på rapporten er "Samsvar mellom behov og tjenester? Erfaringer med spesialisthelsetjeneste hos pasienter med Tourettes syndrom. - En brukerundersøkelse."

rapportens forside
"Samsvar mellom behov og tjenester? Erfaringer med spesialisthelsetjeneste hos pasienter med Tourettes syndrom. - En brukerundersøkelse."


 

​AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi. En grunnbok.

Gerd Strand, red.
 2. utgave 2009
 Bestill boka hos www.fagbokforlaget.no.

Fant du det du lette etter?