Narkolepsilegemidlene Modafinil og Natriumoxybat (Xyrem) overføres fra vanlig blåresept til helseforetaksfinansiert resept (H-resept)

Fra og med 1. februar 2021 overføres finansieringsansvaret for legemidler med virkestoff modafinil (Modiodal®/Modfinil®) og natriumoxybat (Xyrem®) fra folketrygden til de regionale helseforetakene (RHF-ene), til den såkalte H-reseptordningen.

foto av en lege
Det blir endring i reseptreglene fra 1. februar 2021. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Berit Hjelde Hansen, NevSom

​Dette innebærer at etter 1. februar er det kun leger ansatt i spesialisthelsetjenesten, dvs. på sykehusene (poliklinikkene) eller legespesialister som har avtale med helseforetakene (=avtalespesialister) som kan foreskrive resepter på disse legemidlene med rett til refusjon. Etter denne dato kan fastleger eller privatpraktiserende spesialister uten avtale ikke lenger skrive ut blåresept på disse legemidlene.

Som overgangsordning gjelder:

Dersom man har en gyldig blåresept som er forskrevet før 1. februar 2021, kan man bruke denne også etter 1. februar 2021, frem til resepten er tom/brukt opp eller gått ut på dato, maksimalt til og med 31. januar 2022.

For pasienter:

Det er viktig at pasienter med narkolepsi/idiopatisk hypersomni som får foreskrevet disse medisinene av sin fastlege eller helprivate spesialist uten avtale, sørger for å få fornyet sin resept før 1. februar. I tillegg må pasienter som ikke følges opp av leger med foreskrivingsrett (leger på sykehus/poliklinikk eller avtalespesialist med foreskrivingsrett), be om å bli henvist til slike for videre oppfølging av sin søvnsykdom og forskriving av legemidler.


Til NevSom.noFant du det du lette etter?