HELSENORGE

Narkolepsilegemidler overført fra blåresept til H-resept

Fra og med 1. februar 2021 ble finansieringsansvaret for legemidler med virkestoff modafinil (Modiodal®/Modfinil®) og natriumoxybat (Xyrem®) overført fra folketrygden til de regionale helseforetakene (RHF-ene), til den såkalte H-reseptordningen.

foto av en lege
Det ble endring i reseptreglene fra 1. februar 2021. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Berit Hjelde Hansen, NevSom

Narkolepsilegemidlene Modafinil og Natriumoxybat (Xyrem) ble overført fra vanlig blåresept til helseforetaksfinansiert resept (H-resept) fra 1. februar 2021.

​Dette innebærer at etter 1. februar 2021 er det kun leger ansatt i spesialisthelsetjenesten, dvs. på sykehusene (poliklinikkene) eller legespesialister som har avtale med helseforetakene (=avtalespesialister) som kan foreskrive resepter på disse legemidlene med rett til refusjon. Etter denne dato kan fastleger eller privatpraktiserende spesialister uten avtale ikke lenger skrive ut blåresept på disse legemidlene.

Som overgangsordning gjelder:

Dersom man har en gyldig blåresept som er forskrevet før 1. februar 2021, kan man bruke denne frem til resepten er tom/brukt opp eller gått ut på dato, maksimalt til og med 31. januar 2022.

For pasienter:

Det er viktig at pasienter med narkolepsi/idiopatisk hypersomni som har gyldig resept fra fastlege/helprivate spesialist uten avtale (dvs. utskrevet før 1. februar 2021), sørger for å ta ut medisin før utløpsdato 31. januar 2022. Vi oppfordrer igjen pasienter som ikke følges opp av leger med foreskrivingsrett (leger på sykehus/poliklinikk eller avtalespesialist med foreskrivingsrett), om å få henvising til slike for videre oppfølging av sin søvnsykdom og forskriving av legemidler.


 

Til NevSom.no


 


 

Fant du det du lette etter?