Nasjonal autismekonferanse – Tønsbergkonferansen

Velkommen til Nasjonal Autismekonferanse i Tønsberg 6.- 8. juni 2018. Konferansen dekker hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret.

Autismekonferansen holdes i Tønsberg, juni 2018 (foto: Marit Skram).

​Vi inviterer igjen til Nasjonal Autismekonferanse på Oseberg Quality Hotell Tønsberg 6.-8.juni 2018. Dette er den sjette konferansen som avholdes. De siste årene har målsettingen vært å dekke hele livsløpet og hele bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret. Denne målsettingen videreføres også i den kommende konferansen.

Vi håper vi har bidratt til å etablere et fast møtested for fagpersoner, forskere og andre interesserte som kan inspirere til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med diagnoser innen autismespekteret. Gode tilbakemeldinger og entusiasme under og etter siste konferanse gir oss inspirasjon til å fortsette å arrangere Tønsbergkonferansen hvert andre år.

Arrangører

Arrangørene har et spesielt ansvar for forskning, fagutvikling og kompetansespredning, og konferansen er et ledd i denne satsingen.

Arrangører er NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst ved Oslo Universitetssykehus og Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold.

Program

Programmet for konferansen i 2018 vil bestå av forelesninger fra internasjonalt anerkjente forskere, norske sentrale fagpersoner samt kortere presentasjoner etter innsendte sammendrag.

Last ned programmet her.


Påmelding

Meld deg på via denne lenken. Påmeldingen er bindende, og påmeldingsfristen er 14. mai.

Internasjonale foredragsholdere:

•Professor Thomas Bourgeon (France): Current knowledge on the genetics of autism and propositions for future research
•Dr. Sue Fletcher-Watson (UK): Forskning på bruk av teknologi i tilrettelegging og intervensjon for barn og unge med ASD
•Professor emeritus Patricia Howlin (UK): Aldring hos personer med ASD

Thomas Bourgeron er professor på The University Paris Diderot og leder for et laboratorium på Pasteur Instituttet som fokuserer på genetiske studier av mennesker med autismespekterforstyrrelser. Han har grunnutdannelse som biolog, og tok sin doktorgrad innen menneskelig genetikk. Han og hans tverrfaglige forskergruppe som inkluderer genetikere, nevrologer, nevrobiologer og klinikere arbeider for å bidra til bedre diagnostikk, behandling, og integrering av mennesker med ASD, og de har bidratt med flere viktige og interessante funn relatert til enkeltgeners betydning for utvikling av autisme. Thomas Bourgeron omtales som en foreleser som makter å gjøre genetikk forståelig også for tilhørere uten skolering innen genetikk.

Dr. Sue Fletcher-Watson er Chansellors Fellow og utviklingspsykolog ved University of Edinburgh (UK), Patrick Wild Centre for studier på autisme, utviklingshemming og Fragilt X syndrom og Centre for Clinical Brain Science. Hun er tilknyttet en rekke prosjekter som studerer bruk av teknologi ved intervensjoner og tilrettelegging for mennesker med autisme. Hun har bidratt til å utvikle flere verktøy, og har forsket på nytten av disse verktøyene for personer med autisme.

Patricia Howlin er professor emeritus i klinisk barnepsykologi ved London Universitet og professor i utviklingsforstyrrelser ved Universitetet i Sydney. Hun har i flere år vært engasjert som veileder ved NevSom.

Howlins forskning er primært rettet mot autisme og andre utviklingsforstyrrelser, og hun har ledet flere evalueringsstudier av ulike intervensjonsprogrammer. Hun har forsket på utviklingsforløpet fra barndom til voksen alder for mennesker med autisme, Williams syndrom, Fragilt X og utviklingsmessige språkvansker. De siste årene har hun vært engasjert i et prosjekt om aldring hos mennesker med autisme. Howlin er forfatter av flere bøker og mange artikler innen fagfeltet, og hun har vært medredaktør av tidsskriftet ”Autism”. Hun er en ofte invitert foredragsholder ved internasjonale konferanser og ble tildelt INSAR Lifetime Achievement Award i 2013.

Norske foredragsholdere som kommer:

Daniel Quintana, Pål Surén og Anne-Siri Øien, Alexandra Havdahl, Maj Britt Posserud, Kenneth Larsen, Ellen Munkhaugen, Anders Johansen, Marianne Halvorsen, Alvdis Roulund, Ulla Hansen, Tage Lien, Kristin A, Bakke, Michael Lensing, Sissel Berge Helverschou.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.