Nevroutviklingsforstyrrelser og atferd som utfordrer

Fire byer, en konferanse. November 2018.

Nevroutviklingsforstyrrelser er en felles betegnelse for diagnosene ADHD, autismespekterforstyrrelser og Tourette syndrom. Fem fagmiljøer arrangerer den årlige "Felleskonferansen" med tema rundt de tre diagnosene.

Bilde av plakat for felleskonferansen
Fem fagmiljøer arrangerer den årlige "Felleskonferansen" med tema rundt de tre diagnosene ADHD, autisme og Tourettes syndrom.

​Mange personer med en eller flere av disse diagnosene har atferd som kan utfordre de som er rundt dem. Det kan for eksempel dreie seg om sosiale utfordringer, vegring, søvnvansker, spisevansker, aggresjon, utagering og psykiske tilleggslidelser. 

Konferansen fokuserer på disse utfordringene hos personer med nevroutviklingsforstyrrelser og et normalt eller høyt evnenivå, i aldersspennet fra skolebarn til voksne.  
Forelesningene vil belyse hvordan atferd som utfordrer kan gjenkjennes, forstås, forebygges og behandles.
Konferansen gjennomføres i fire byer i Norge i november 2018. Det vil også være mulig å følge konferansen som videokonferanse.


Sted og dato, med lenke til lokal arrangør.


Trondheim mandag 12.november. Lenke for påmelding og program
Lokal arrangør: Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Midt Norge

Tromsø tirsdag 13. november. Lenke for påmelding og program
Lokal arrangør: Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Nord (R-FAAT)

Oslo mandag 26. november. Lenke for påmelding og program
Lokal arrangør: Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD Tourettes syndrom, ADHD og narkolepsi Helse Sør-Øst

Bergen tirsdag 27. november. Lenke for påmelding og program 
Lokal arrangør: Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest

Program:


Arrangører:

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Midt Norge,
Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Nord (R-FAAT)
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest
Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD Tourettes syndrom, ADHD og narkolepsi Helse Sør-Øst
NevSom - Nasjonalt kompetansesenter nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, OUS.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.