NevSom søker ny senterleder

Det er lyst ut stilling som seksjonsleder for NevSom. Søknadsfrist er 16. september.

NevSom søker ny senterleder. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

​Vi søker etter en person som har ledererfaring fra helsevesenet eller fra kunnskapsbedrifter. Vedkommende må ha erfaring med fagutvikling, kompetansebygging, kunnskapsformidling og forskning. Vi ønsker en samlende og inspirerende leder som har erfaring med å lede endringsprosesser og som vil være en drivkraft i den videre utviklingen av senteret.


NevSom er et landsdekkende og tverrfaglig kompetansesenter som skal bidra til kunnskapsutvikling og kompetansebygging i hele landet og samtidig styrke kunnskap og mestring hos pasienter og pårørende i samarbeid med øvrig helsetjeneste. NevSom har et nasjonalt kompetansesenteransvar for autismespekterdiagnoser, ADHD, Tourettes syndrom, narkolepsi, idiopatisk hypersomni og Kleine-Levin syndrom. Senteret forventer endring i porteføljen av diagnoser de nærmeste årene.

Kontaktinfo:
Olve Moldestad Seksjonsleder 23075340 olvmol@ous-hf.no.

Søknadsfrist: 16.09.2018

Se hele utlysningen her.

Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.