NevSoms Faglig Forum for CNS-hypersomnier

- et fagnettverk

Norges eneste fagnettverk for narkolepsi/ CNS-hypersomnier – nyttig for nevrologer og barneleger. Møt nettverket på Ullevål sykehus, eller delta fra videostudio der du er. Møtene holdes to ganger i året. 

foto av arrangørene, Hilde T. Juvodden, Ragnhild Berling Grande og Stine Knudsen Heier
Tre av arrangørene: Hilde T. Juvodden, Ragnhild Berling Grande og Stine Knudsen Heier. Her på Nevrodagene i 2019. Foto: Marit Skram.

Gjennom nettverket ønsker vi kontakt med alle leger og fagfolk i Norge som ser pasienter med CNS-hypersomnier.

NevSom inviterer nevrologer og barneleger, kliniske nevrofysiologer, eksperter i søvnmedisin og andre behandlere, forskere og fagfolk med interesse for fagfeltet til å melde seg inn i vårt fagnettverk «Faglig Forum for CNS-hypersomnier». Formålet er kompetanseheving og kompetansespredning  om sykdomsgruppene som vi har nasjonalt kompetanseansvar for: narkolepsi, idiopatisk hypersomni (IH) og Kleine-Levin syndrom (KLS). 

Aktiviteter i fagnettverket:

1. Møter/videomøter en gang i halvåret i møteserien: «Faglige Forum for CNS-hypersomnier»  - et 2-timers fagmøte som holdes i NevSoms lokaler på Ullevål to ganger årlig med mulighet for deltagelse fra hele Norge via videokonferanse. Møtene inneholder foredrag om aktuelle temaer med fokus på klinisk nytte, kasuistikker og diskusjoner. Tid til diskusjon og faglig erfaringsutveksling vektlegges.

2. E-posten «Nytt fra NevSom: Faglig Forum for CNS-hypersomnier» om siste nytt og viktige saker: Disse kommer i tillegg til vårt ordinære nyhetsbrev som kommer fire ganger årlig.

Møtedatoer og tema

Neste møte holdes 12. november 2020

Informasjon om påmelding og pålogging sendes på e-post til medlemmer av fagnettverket.

Tidligere møter:

Torsdag 11. juni 2020 klokken 14:00 - 16:00
Tema: Førerkort og narkolepsi/hypersomni ved nevrolog Geir Slapø, informasjon om narkolepsiregisteret med mer.  Les om møtet her.

Torsdag 5.desember 2019 kl.14-16 med hovedtemaet «Persontilpasset behandling av narkolepsi».

Kontaktperson:

Meld deg inn ved å sende en e-post til:
Ragnhild Berling Grande, ph.d. og spesialist i Nevrologi ved NevSom. E-post: Ragran@ous-hf.no

 

Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?