NevSoms Faglig Forum for CNS-hypersomnier

- et fagnettverk

Norges eneste fagnettverk for narkolepsi/ CNS-hypersomnier – nyttig for nevrologer og barneleger. Møt nettverket på Ullevål sykehus, eller delta fra videostudio der du er. Møtene holdes to ganger i året. 

foto av arrangørene, Hilde T. Juvodden, Ragnhild Berling Grande og Stine Knudsen Heier
Tre av arrangørene: Hilde T. Juvodden, Ragnhild Berling Grande og Stine Knudsen Heier. Her på Nevrodagene i 2019. Foto: Marit Skram.

Gjennom nettverket ønsker vi kontakt med alle leger og fagfolk i Norge som ser pasienter med CNS-hypersomnier.

NevSom inviterer nevrologer og barneleger, kliniske nevrofysiologer, eksperter i søvnmedisin og andre behandlere, forskere og fagfolk med interesse for fagfeltet til å melde seg inn i vårt fagnettverk «Faglig Forum for CNS-hypersomnier». Formålet er kompetanseheving og kompetansespredning  om sykdomsgruppene som vi har nasjonalt kompetanseansvar for: narkolepsi, idiopatisk hypersomni (IH) og Kleine-Levin syndrom (KLS). 

Aktiviteter i fagnettverket:

1. Møter/videomøter en gang i halvåret i møteserien: «Faglige Forum for CNS-hypersomnier»  - et 2-timers fagmøte som holdes i NevSoms lokaler på Ullevål to ganger årlig med mulighet for deltagelse fra hele Norge via videokonferanse. Møtene inneholder foredrag om aktuelle temaer med fokus på klinisk nytte, kasuistikker og diskusjoner. Tid til diskusjon og faglig erfaringsutveksling vektlegges. Siste møte var torsdag 5.desember 2019 kl.14-16 med hovedtemaet «Persontilpasset behandling av narkolepsi». Neste møte, våren 2020, skal tentativt handle om førerkort og Norsk Narkolepsiregister – et medisinsk kvalitetsregister for narkolepsi og relaterte CNS-hypersomnier. Dato er ennå ikke besluttet.

2. E-posten «Nytt fra NevSom: Faglig Forum for CNS-hypersomnier» om siste nytt og viktige saker: Disse kommer i tillegg til vårt ordinære nyhetsbrev som kommer fire ganger årlig.


Kontaktperson:

Meld deg inn ved å sende en e-post til:
Ragnhild Berling Grande, ph.d. og spesialist i Nevrologi ved NevSom. E-post: Ragran@ous-hf.no

 

Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?