Den interaktive hjernen hos barn og unge

Ny lærebok om nevroutviklingsforstyrrelser:

Ny lærebok om forståelse og tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander med eget kapittel om søvnforstyrrelser hos barn og unge.

bilde av cover til boken
Ny bok om nevroutviklingsforstyrrelser. Foto: Gyldendal

NevSoms medarbeider – medisinskfaglig rådgiver Berit Hjelde Hansen - har bidratt med kapittelet «Søvnforstyrrelser i barne- og ungdomsalder»  i «Den interaktive hjernen hos barn og unge», en nylig utgitt lærebok bok om forståelse og tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander. Boken er ment som lærebok for studenter innen medisin, psykologi, pedagogikk, sykepleie, fysioterapi, vernepleie og miljøterapi.

Kapitlet om søvnforstyrrelser beskriver søvnens funksjon og regulering, søvnforstyrrelser hos barn og unge, søvnsykdommer og søvnforstyrrelser ved utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser. Kapitlet gir også et forslag til utredningsprosedyre ved søvnforstyrrelser, samt oversikt over behandling av ulike typer søvnforstyrrelser.

Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?