Ny utgave av bok om utviklingshemming

Medarbeidere på NevSom har bidratt i ny utgave av boken «Utviklingshemming. Årsaker og konsekvenser». Ny forskning og DNA-diagnostiske metoder har gjort det nødvendig med en oppdatert utgave. Her presenteres sentrale årsaker til utviklingshemming med oversikt over syndromer, forstyrrelser og følgetilstander.


bilde av cover til boken
Boken Utviklingshemming har et eget kapittel om autisme.

​Etter innledende kapitler om genetikk og syndromutredning beskrives de hyppigst forekommende syndromer. Leseren får innblikk i genetiske mekanismer og diagnostisk utredning, og forfatterne forklarer hvilken betydning de ulike typene funksjonshemninger kan ha i hverdagslivet. Hvert kapittel avsluttes med informasjon om hvor leseren kan finne utdypende kunnskap.

Kapittel om autisme

Kapittelet om autisme er skrevet av PhD og psykologspesialist Sissel Berge Helverschou, overlege og spesialist i barnesykdommer Kristin A. Bakke og pensjonert seniorrådgiver Kari Steindal. Kapittelet beskriver oppdatert kunnskap om kjennetegn, forekomst og årsaker knyttet til autisme.

Målgruppe

«Utviklingshemming. Årsaker og konsekvenser» retter seg primært mot studenter i helsefag og ansatte i ulike helseprofesjoner som arbeider med mennesker med utviklingshemming. Det er lagt vekt på at innholdet også skal være aktuelt for foreldre og støttepersoner i nettverket til utviklingshemmede.

Boken er gitt ut på Universitetsforlaget, og har ISBN-nr 978-82-15-03087-6.

Redaktører for boken er Ivar R. Mæhle, Jarle Eknes og Gunnar Houge.

Fant du det du lette etter?