HELSENORGE

Om narkolepsi og Kleine-Levins syndrom på søvnkonferanse

Den 24. europeiske søvnforskerkongress ble avholdt i vakre Basel 25. – 28. september 2018, med nesten 1800 deltagere fra 69 land. Norge var representert med en stor delegasjon med representanter fra alle helseregioner, deriblant 4 deltagere fra NevSom.

bilde av nettsiden til konferansen
Fra konferansens nettside.

Berit Hjelde Hansen, NevSom 

Programmet dekket det søvnmedisinske feltet, fra basalforskning til klinikk, fra generelle søvnmedisinske tema til kliniske kasuistikker.

Diagnostikk særlig utfordrende ved narkolepsi ​hos barn

Utfordringer knyttet til diagnostikk ved narkolepsi/hypersomni ble løftet frem: barn kan ha særegne katapleksisymptomer som kan feiltolkes som bevegelsesforstyrrelse eller artikulasjonsvansker. Det kan være vanskelig både sikkert å diagnostisere og skille de ulike hypersomnidiagnosene (narkolepsi type 1 og 2, idiopatisk hypersomni) fra hverandre. Det kan trenges grundige, og av og til gjentatte, søvnundersøkelser med lang tids registrering for å stille korrekt diagnose som grunnlag for behandling. Døgnrytmeforstyrrelser og for lite søvn kan vanskeliggjøre tolkning av søvnundersøkelser ved narkolepsi, og resultater kan variere fra undersøkelse til undersøkelse.

Medikamentell behandling ved Kleine-Levins syndrom og narkolepsi

Erfaring med nye behandlingsmetoder/medikamenter ble presentert; det er særlig interesse rundt behandling med immunmodifiserende stoffer, både ved narkolepsi og ved søvnsykdommen Kleine-Levins syndrom. Imidlertid er resultatene foreløpig variable, og det er behov for mer forskning for å avgjøre hvem som kan ha nytte av slik behandling.

Erfaring med natriumoksybat (Xyrem) ved narkolepsi med komorbide psykiatriske ved tilstander ble lagt frem: erfaringen var at dette preparatet sjelden var utløsende for alvorlig psykiatrisk lidelse, men ved samtidig forekomst var det behov for tett oppfølging av både narkolepsibehandling og den psykiatriske lidelsen. Erfaring med pitolisant (Wakix) hos barn har ikke avdekket alvorlige bivirkninger, men det mangler systematiske oppfølgingsundersøkelser.

Michael, Berit og Stine står skulder til skulder foran en roll-up for søvnkongressen.

Michael B. Lesing, Berit Hjelde Hansen og Stine Knudsen fra NevSom presenterte og deltok på søvnkongressen i Basel. Foto: Janita Vevelstad.

Behov for internasjo​​nalt samarbeid

Forskning knyttet til Kleine-Levins syndrom er særlig utfordrende da det er en sjelden diagnose, og behov for internasjonalt samarbeid mellom kliniske- og forskningsmiljø ble stadig understreket.

Forskningsprosje​kter på narkolepsi

Stine Knudsen og Berit Hjelde Hansen, begge ansatt ved NevSom, presenterte foreløpige funn fra NevSoms forskningsprosjekt på narkolepsi. Barn med narkolepsi etter 2009 (hovedsakelig vaksinert med svineinfluensavaksine) hadde høy forekomst av ADHD-symptomer, dvs symptomer på oppmerksomhetsvansker, impulskontrollvansker og hyperaktivitet når de var umedisinerte. Mest uttalt var oppmerksomhetsvanskene. Den høye forekomsten kunne ikke forklares av høy forekomst av ADHD før narkolepsidebut, fragmentert søvn eller søvnighet målt ved søvnundersøkelser (polysomnografi og MSLT). Det var imidlertid en sammenheng mellom grad av symptomer og foreldrenes oppfattelse av hvor søvnige barna var på dagtid.

På Søvnkongressens nettside kan man se mer om programmet, samt laste ned presentasjoner og abstracts.

​Les mer om hypersomni

Om hypersomnier, diagnosetekster NevSoms forskningsprosjekter om narkolepsi  
Fant du det du lette etter?