HELSENORGE

Kontaktinformasjon til brukerforeninger og andre

Her finner du kontaktinformasjon til regionale fagenheter, brukerforeninger, samarbeidspartnere og de nasjonale kompetansesentrene for sjeldne diagnoser.

Regionale fagenheter

For hjelp med ADHD, autisme og Tourettes syndrom i ditt distrikt, ta kontakt med kompetanseenheten i din region.


Brukerorganisasjoner

Autismeforeningen i Norge

Tlf: 23 05 45 70. E-post: post@autismeforeningen.no
Nettsted: www.autismeforeningen.no
Facebook: Autismeforeningen i Norge

Norsk Tourette Forening

Tlf: 31 41 10 55. E-post: post@touretteforeningen.no
Nettsted: www.touretteforeningen.no
Facebook: Norsk Tourette Forening

Søvnforeningen

Tlf.: 482 80 383.  E-post: sovnforeningen@gmail.com
Nettsted: www.sovnforeningen.no
Facebook: Søvnforeningen

Foreningen Spekteret

Nettsted: www.spekteret.no
E-post: post@spekteret.no
Facebook: Foreningen Spekteret.
Foreningen Spekterets formål er å arbeide for voksne med høytfungerende autisme sine interesser i samfunnet og skape tilbud og aktiviteter.

ADHD Norge

 E-post: post@adhdnorge.no
 Nettsted: www.adhdnorge.no
 Facebook: ADHD Norge

Andre fagmiljøer

Hjernerådet

NevSom er medlem av i Hjernerådet, en paraplyorganisasjon med 66 medlemmer (mai -22). Hjernerådet arbeider for god hjernehelse i befolkningen. Over 30 prosent får en hjernesykdom i løpet av livet. Dette er skade eller sykdom i hjernen, ryggmargen eller nervesystemet. Hjernerådet samler brukerorganisasjoner og fagmiljø som jobber med hjernen og hjernesykdom. Les om Hjernerådet på rådets nettsider.


Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Har servicetelefon for de grupper med pasienter som ikke har et eget kompetansesenter: 800 41 710
Nettside for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 
Facebook: www.facebook.com/sjelden

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer

Tlf: 55 97 47 07. E-post: sovno@helse-bergen.no. Nettsted: www.sovno.no

Norsk Forening for Søvnmedisin (NOSM)

Interesseorganisasjon for helsepersonell og forskere som arbeider med søvn, søvnproblemer og søvnsykdommer. Norwegian Society of Sleep Medicine, NOSM. post@nosm.no. Nettsted: www.nosm.no

Kompetansesentrene for sjeldne diagnoser

NevSom er ett av ni sentre som er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Tjenesten består av ni kompetansesentre over hele Norge. Hvert senter/enhet har ansvar for diagnosegrupper eller spesifikke diagnoser. De ni sentrene er:


Til NevSoms forside


 

Fant du det du lette etter?