HELSENORGE

Kontaktinformasjon til brukerforeninger og andre

Her finner du kontaktinformasjon til regionale fagenheter, brukerforeninger, samarbeidspartnere og de nasjonale kompetansesentrene for sjeldne diagnoser.

Tegninger av mange ansikter som er koblet sammen med hverandre med striplete linjer.

Re​​​gionale fagenheter

For hjelp med ADHD, autisme og Tourettes syndrom i ditt distrikt, ta kontakt med kompetanseenheten i din region.

Bruk​​erorganisas​​joner

Autis​​meforeningen i Norge

Norsk Tourette Forening

Søvnforeningen​

Foreningen Sp​ekteret

Foreningen Spekterets formål er å arbeide for voksne med høytfungerende autisme sine interesser i samfunnet og skape tilbud og aktiviteter.

ADHD Norge

  • E-post: post@adhdnorge.no
  • Nettsted: adhdnorge.no
  • Facebook: ADHD Norge

An​​dre fagmiljøer

Hjernerådet

NevSom er medlem av i Hjernerådet, en paraplyorganisasjon med 66 medlemmer (juni 2023). Hjernerådet arbeider for god hjernehelse i befolkningen. Over 30 prosent får en hjernesykdom i løpet av livet. Dette er skade eller sykdom i hjernen, ryggmargen eller nervesystemet. Hjernerådet samler brukerorganisasjoner og fagmiljø som jobber med hjernen og hjernesykdom. 

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Har servicetelefon for de grupper med pasienter som ikke har et eget kompetansesenter: 800 41 710

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer

Norsk Forening for Søvnmedisin (NOSM)

Interesseorganisasjon for helsepersonell og forskere som arbeider med søvn, søvnproblemer og søvnsykdommer. Norwegian Society of Sleep Medicine, NOSM.

Kompetansesentrene for sjeldne diagnoser

NevSom er ett av ni sentre som er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Tjenesten består av ni kompetansesentre over hele Norge. Hvert senter/enhet har ansvar for diagnosegrupper eller spesifikke diagnoser. De ni sentrene er:


Til NevSoms forside
Fant du det du lette etter?