Kontaktinformasjons til brukerforeninger og andre

Her finner du kontaktinformasjon til regionale fagmiljøer, brukerforeninger og samarbeidspartnere.

 

---Regionale fagmiljø---

For hjelp med ADHD, autisme, narkolepsi og Tourettes syndrom i distriktene, ta kontakt med de regionale fag- og kompetansemiljøene. På nettsidene finner du kontaktinformasjon til hver regions fag- og kompetansemiljø/nettverk.

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest

Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT) i Helse Nord

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Midt-Norge

Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst

 

---Brukerorganisasjoner---

ADHD Norge

 E-post: post@adhdnorge.no
 Nettsted: www.adhdnorge.no
 Facebook: ADHD Norge

Autismeforeningen i Norge

Tlf: 23 05 45 70 
Autismeforeningens veiledningstelefon er åpen mandag, onsdag og torsdag kl. 10-14. Tlf: 23 05 45 72.
E-post: post@autismeforeningen.no
Nettsted: www.autismeforeningen.no
Facebook: Autismeforeningen i Norge

Norsk Tourette Forening

Kontortid: mandag - torsdag 09.00 - 15.00
E-post: post@touretteforeningen.no
Nettsted: www.touretteforeningen.no
Facebook: Norsk Tourette Forening

Foreningen for Søvnsykdommer

Tlf.: 482 80 383. E-post: sovnforeningen@gmail.com
Nettsted: www.sovnforeningen.no
Facebook: Søvnforeningen

Foreningen Spekteret

Nettsted: www.spekteret.no
Postboks 6194 Etterstad
0602 Oslo

Foreningens formål er å arbeide for voksne med høytfungerende autisme sine interesser i samfunnet og skape tilbud og aktiviteter.

post@spekteret.no---Andre fagmiljøer---

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Har servicetelefon for de grupper med pasienter som ikke har et eget kompetansesenter: 800 41 710
Nettsted: Helsenorge.no/sjeldnediagnoser
Facebook: Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
 

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer

Tlf: 55 97 47 07, kontortid mandag - fredag 08.00 - 16.00
E-post: sovno@helse-bergen.no
Nettsted: www.sovno.no


Norsk Forening for Søvnmedisin (NOSM)

Interesseorganisasjon for helsepersonell og forskere som arbeider med søvn, søvnproblemer og søvnsykdommer. Norwegian Society of Sleep Medicine, NOSM. post@nosm.no.

Nettsted: www.nosm.no

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.