Sebjørg Hesla Nordstrand disputerer med forskning på narkolepsi

Sebjørg Hesla Nordstrand disputerer for sin doktorgrad om narkolepsi 16. oktober. Hun har forsket på medisinske følgetilstander og psykososiale tilleggsvansker ved narkolepsi. Prøveforelesning og disputas kan strømmes.

Foto av Sebjørg Hesla Nordstrand
Sebjørg Hesla Nordstrand har forsket på narkolepsi og psykososiale tilleggsvansker. Foto: Marit Skram.

Sebjørg Hesla Nordstrand har de siste årene forsket på narkolepsi. Hun har sett på medisinske følgetilstander, psykososiale problemstillinger og livskvalitet hos personer med narkolepsi. For å oppnå dette har hun brukt spørreskjema, intervjuer, søvnundersøkelser og medisinske undersøkelser hos 91 pasienter som fikk narkolepsi etter høsten 2009, dvs. etter H1N1 (svineinfluensa) -pandemien og vaksinasjons-kampanjen i Norge. Noen av pasientene har blitt fulgt opp over tid.

Sebjørg Helsa Nordstrand har med sitt doktorgradsarbeid ønsket å kartlegge om narkolepsipasientene, som fikk sykdommen etter vaksinen mot svineinfluensa,  har et annerledes klinisk bilde fra det som tidligere er beskrevet ved narkolepsi.

Disputasen blir strømmet

På grunn av rådende omstendigheter blir det kun mulig å overvære disputas og prøveforelesning digitalt. Universitetet i Oslo vil sette opp en Zoom-konferanse, slik at alle som ønsker, kan følge hele disputasen online.

Prøveforelsning:    16. oktober kl. 9:15 – 10:15
Disputas:                  16. oktober kl. 11:15 – ca 14:00

Se UiOs nettside for strømming av disputasen (Zoom)Se UiOs nettside for strømming av prøveforelesningen

Avhandlingen - også kalt "kappen" – har tittelen  «Clinical presentation of patients who developed narcolepsy type 1 after the influenza A (H1N1) epidemic and vaccination campaign in Norway - Health related quality of life, psychiatric symptoms and medical comorbidities».  Den blir gjort tilgjengelig digitalt etter disputasen.

Prøveforelesning

Tema for prøveforelesning blir kjent ti dager før disputasen, og er oftest et emne innenfor ett av områdene doktoranden har studert. Både prøveforelesningen og disputasen vil foregå på engelsk.

Norske sammendrag av artiklene:

Nordstrands arbeid har blant annet resultert i tre artikler, som alle er publisert i det anerkjente tidsskriftet SLEEP.
1: Endring i livskvalitet hos pasienter med som narkolepsi (publisert juni 2018)
2: Psykiatriske symptomer hos pasienter med narkolepsi (publisert jan 2019)
 3: Narkolepsi og overvekt - Overvekt/fedme og andre følgetilstander hos personer med narkolepsi (publisert mai 2020)


Del av større forskningsprosjekt

Sebjørg Hesla Nordstrand er en av flere stipendiater som springer ut fra NevSoms forskningsprosjekt «Fenotype og patogenese ved narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon i Norge». Stine Knudsen Heier ved NevSom er forskningsleder, og prosjektet samarbeider med flere nasjonale og internasjonale partnere. 

Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?