Søvnforeningen jubilerer, NevSom gratulerer!

 Gjennom 40 år har Søvnforeningen utviklet seg fra å være en pasientorganisasjon for personer med narkolepsi, til dagens forening for alle som har en søvnsykdom.

illustrasjon: 40 år, med konfetti
NevSom gratulerer Søvnforeningen med jubileet! (Illustrasjon: Shutterstock.)

​I førti år har Søvnforeningen vært til stede for pasienter og pårørende med forskjellige søvnsykdommer. Foreningen sprer viktig informasjon og råd til medlemmer og andre, skaper medieoppmerksomhet om saker de er opptatt av, og jobber for bedre vilkår for sine medlemmer gjennom politisk påvirkning. Søvnforeningen har kommet dit de er i dag kun ved medlemmenes egeninnsats og beskjeden støtte fra det offentlige, i motsetning til store pasientorganisasjoner som har lønnede ansatte.

Vi har samarbeidet med foreningen siden etableringen av Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i 1994. Lenge var narkolepsi lite kjent – ikke bare blant folk flest, men også blant helsepersonell. Søvnforeningen har vært en sterk pådriver for at diagnosen har blitt betydelig mer kjent de siste ti årene.

Som kompetansesenter er vi avhengig av å vite hva brukerne etterspør. Søvnforeningen taler brukernes stemme i NevSoms senterråd og i vårt samarbeid om seminarer og kurs. Ved NevSoms arrangement Nordic Narcolepsy Symposium i januar 2020 bidro Søvnforeningen og deres «søsterforeninger» fra Danmark, Sverige, Finland og Storbritannia med viktige innspill om hvordan det oppleves å ha narkolepsi, hvilken hjelp de får og hva de mener mangler i oppfølgingen.

NevSom gratulerer Søvnforeningen med jubileet og ser frem til mange nye år med godt samarbeid!

Martin Aker
Seksjonsleder
NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier


Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?