Studie med fordypning om autisme

Studieemne ved NTNU om nevroutviklingsforstyrrelser og autisme

NTNU i Trondheim tilbyr et studieemne som gir innsikt i og forståelse av nevroutviklingsforstyrrelser, med hovedfokus på autismespekterforstyrrelser.

Kurs i nevroutviklingsforstyrrelser og autisme starter i januar i Trondheim. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

​Marit Skram, NevSom

Kurset Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme er i regi av fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Kurset går over seks samlinger i løpet av 2019 og gir 15 studiepoeng.

Tema:

  • årsaker, forekomst, kjennetegn, klassifikasjon, komorbiditet, utviklingsforløp
  • alvorlighetsgrad av kjernesymptomene og assosierte vansker
  • utredning og diagnostikk
  • tilrettelegging- og behandlingsmuligheter for mennesker med autismespekterforstyrrelser

Kan inngå i masterprogram

Emnet kan inngå i masterprogrammet i psykisk helse, studieretning barn og unges psykisk helse og barnevern, fordypning nevroutviklingsforstyrrelser (autisme).

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset har tre obligatoriske samlinger á to dager i Trondheim våren 2019 og tre obligatoriske samlinger á to dager høsten 2019.

Søknadsfrist: 15.11.2018

Opptakskrav:

Bachelor eller tilsvarende. Det anbefales at søkere er i minst 50 % arbeid med barn, unge/unge voksne eller familier for å få mest mulig utbytte av emnet. Studiet gir 15 studiepoeng.


Les mer om kurset her


Relatert studieemne:

Les om nytt studieemne om sjeldne diagnoser og helsepedagogikk ved Høyskolen i Innlandet.Til NevSoms forside


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.