HELSENORGE

Studie om autisme og psykisk helse

En ny forskningsstudie som skal se på hvordan man kan fange opp psykiske lidelser hos personer med autisme starter opp i januar 2022. Studien blir utført i alle helseforetakene i Helse Nord.

Foto: Sissel Berge Helverschou fra NevSom og Marianne Berg Halvorsen fra UNN
Sissel Berge Helverschou fra NevSom og Marianne Berg Halvorsen fra UNN vil øke helsetjenestenes kunnskap om psykiske vansker hos barn og unge med autisme.

Sissel Berge Helverschou, NevSom

Personer med autisme er ekstra sårbare for å utvikle vansker som for eksempel angst, tvang, depresjon og atferdsvansker sammenlignet med personer uten autisme.

Slike vansker som kommer i tillegg til autisme gir betydelig nedsatt livskvalitet og mye lidelse for personen det gjelder og familien. Helsetjenesten mangler god kunnskap om hvordan psykisk uhelse kan fanges opp hos barn og unge med autisme. Det er stort behov for denne kunnskapen slik at helsetjenesten kan gi riktig helsehjelp fra tidlig alder, men også med tanke på forebygging. Dette ønsker en større forskningsstudie i alle helseforetakene i Helse Nord å gjøre noe med. Helse Nord innvilget nylig forskningsmidler til dette, og studien er planlagt å starte opp i januar 2022.

Studien er et samarbeid mellom Autismeforeningen og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. NevSom ved Oslo Universitetssykehus, Helse Fonna og UiT Norges arktiske universitet er også samarbeidspartnere.

Hva innebære​​​r studien

Deltakelse innebærer en ekstra undersøkelse av psykisk helse og mestring hvor en tester ut egnetheten av kliniske spørreskjemaer og intervjuer som er utviklet for personer med autisme.  Slik deltakelse kan gjøres samme dag som barnet/ ungdommen er til utredning for autisme sammen med foresatte.

Hvilke studiesteder tilbyr undersøkelsen​

UNN Habilitering for barn og unge (Tromsø), Nordlandssykehuset BUP fagenhet for autisme (Bodø), Finnmarkssykehuset Barnehabilitering (Hammerfest) og Helgelandssykehuset Habilitering.

Det er bare barn som kommer til undersøkelse på et av disse stedene som tilbys denne undersøkelsen nå. Studien gjennomføres for å få øket kunnskap om hvordan psykisk uhelse kan fanges opp hos barn med autisme og håpet er at dette vil bidra til endret klinisk praksis også i andre helseforetak.

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Marianne.Berg.Halvorsen@unn.no  (aldri send personopplysninger i e-posten).

Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?