HELSENORGE
Søknad om individuell stønad for legemiddel

Tourettes syndrom hos barn:

NevSom har mottatt ny informasjon fra HELFO om stønad til legemiddel ved Tourettes Syndrom.

 

reseptutskriving
Det kan søkes om individuell stønad til bruk av aripiprazol (Abilify®) for behandling for Tourettes syndrom hos barn. Illustrasjonsbilde: Shutterstock.

Kristin Andersen Bakke, NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier.
​Noen ganger kan det være aktuelt å forsøke behandle tics med medikamenter. Det har vært et problem at de aktuelle medikamentene mot tics ikke kan skrives på blå resept. Disse medikamenter brukes utenfor godkjent indikasjon i Felleskatalogen. For at slike medikamenter skal kunne dekkes av HELFO må legen søke om individuell stønad etter blåreseptforskriften § 3. Det en del kriterier som må være oppfylt i søknaden. Dokumentasjon om effekt vurderes av HELFO.


NevSom har sammen med Tourette Foreningen arbeidet med denne tematikken i flere år. Det har vært et problem å få aksept for at det finnes nok dokumentasjon for effekt for flere av medikamentene ved Tourettes syndrom. Vi har nå nettopp fått informasjon fra Helsedirektoratet om at det kan søkes om individuell stønad til bruk av aripiprazol (Abilify®) for behandling for Tourettes syndrom hos barn. Regelverket for individuell stønad ble endret ved årsskiftet og etter dette har man kunnet bruke anerkjente terapianbefalinger for barn som effektdokumentasjon. Generell veileder i pediatri ansees som en slik anerkjent terapianbefaling og aripiprazol ved Tourettes syndrom er omtalt i denne veilederen.


NevSom har tidligere fått informasjon fra HELFO om at dokumentasjonskravet til behandling av tics ved ADHD er oppfylt for klonidin (Catapresan®). Bruk av klonidin ble omtalt i veileder i diagnostikk og behandling av ADHD. Pimozid (Orap®) har vært godkjent siden det har vært godkjent for bruk på denne indikasjonen i Danmark.

Helfos nettside med informasjon om individuell stønad.

 

Til NevSoms forside

 

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?