HELSENORGE

Universell utforming av skoler for elever med kognitive og sensoriske vansker

I 2018 utarbeidet Universell Utforming AS rapporten Universell utforming av skoler for elever med kognitive og sensoriske vansker. Rapporten konkluderte med at det er nødvendig med mer erfarings- og forskningsbasert kunnskap knyttet til hvordan elever med kognitive og sensoriske vansker påvirkes av det fysiske læringsmiljøet.

elev foran skole, foto
Ni pedagoger og en vernepleier har blitt intervjuet om sine erfaringer med hvordan elever med kognitive og sensoriske vansker kan påvirkes av det fysiske læringsmiljøet . Illustrasjonsfoto: Marit Skram

​I et oppfølgingsprosjekt som ble avsluttet ultimo 2020 har det vært et mål å undersøke hvordan det fysiske læringsmiljøet påvirker elever med kognitive og sensoriske vansker. Ni pedagoger og en vernepleier har blitt intervjuet om sine erfaringer med hvordan elever med kognitive og sensoriske vansker kan påvirkes av det fysiske læringsmiljøet som lyd- og synsinntrykk og behov for skjerming. Gjennomføringen av prosjektet i 2020 har vært preget av den pågående koronapandemien.

Begge prosjektene ble finansiert med tilskuddsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Brukerrepresentanter fra ADHD Norge, Autismeforeningen i Norge og Norsk Tourette Forening deltok i prosjektgruppen til den første rapporten sammen med representanter fra Statped, RKT autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst og NevSom.  Sammen med Norconsult, RKT deltok NevSom i referansegruppen til fjorårets rapport.

Universell Utforming AS er et konsulentselskap som tilbyr rådgivning knyttet til universell utforming innen blant annet bygg og  uteområder.

Last ned begge rapportene her

Universell utforming av skoler for elever med kognitive og sensoriske vansker.2018 pdf

Undersøkelse om hvordan det fysiske læringsmiljøet påvirker elever med kognitive og sensorsiske vansker 2020.pdf


Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?